Mediálne výstupy SZPCC

Prehľad výstupov november 2019

Prehľad výstupov október 2019

Zvýšenie minimálnej mzdy 2019

Múky je dostatok, cenu pečiva to neovplyvní

Príplatky zvýšili pekárom mzdové náklady

Pekári sa zapájajú do duálneho vzdelávania

Pekári v Európe zintezívňujú spoluprácu

Ceny pečiva pôjdu hore

Pekári dočkali. 
Vláda upravuje zákon o cenách

Prehľad výstupov september 2019

Prehľad výstupov august 2019

Prehľad výstupov júl 2019

Prehľad výstupov jún 2019

Prehľad výstupov máj 2019

Prehľad výstupov apríl 2019

Prehľad výstupov marec 2019

Prehľad výstupov Poctivý obchod 2019

Úprava zákona o cenách

Ceny pečiva pôjdu hore 2019