Blokovaním parlamentu pripravili poslanci potravinárov a poľnohospodárov o viac ako 5 miliónov eur

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov víta-  aj keď oneskorené - schválenie predĺženia odvodovej úľavy pre potravinárov a poľnohospodárov. Z podpory však vypadol mesiac február, ktorý pre blokovanie nebude výrobcom potravín ani chovateľom zvierat kompenzovaný. Blokovaním rokovania parlamentu tak prišiel sektor o viac ako 5 miliónov eur podpory, s ktorou už kalkuloval.


„Predĺženie odvodovej úľavy od 1. februára pre výrobcov potravín a chovateľov hospodárskych zvierat bolo vládou jasne komunikované, preto s ním potravinári i poľnohospodári vo svojich kalkuláciách rátali. Od 1. januára 2024 totiž stúpla minimálna mzda, čo ovplyvnilo príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a teda zvýšilo výrobné náklady. K tomu treba prirátať minuloročný rast miezd, ktorý tiež nie je pre absenciu podporného opatrenia nijako kompenzovaný. V našom sektore pritom tvorí príplatkové obdobie až 80 % pracovného času. Poslanci NR SR však ani za viac ako mesiac od schválenia vládou neboli schopní schváliť predĺženie tohto podporného nástroja,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). 

Predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024 schválila vláda už na rokovaní 10. januára 2024. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá rieši odpustenie odvodov pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, pritom podľa vládneho návrhu mala nadobudnúť účinnosť už 1. februára 2024. Nakoniec ju však poslanci schválili až 14. 2. 2024 a len na štyri mesiace namiesto piatich, s účinnosťou až od marca do konca júna 2024.

„Mzdy zamestnancov musíme vyplácať každý mesiac. Produkciu musíme dodávať našim odberateľom za zmluvne dohodnutých podmienok každý deň. A občania krajiny musia mať každý deň potraviny k dispozícii. Vyzývame preto všetkých volených zástupcov v NR SR, aby prestali s nezmyselným sabotovaním legislatívnych procesov a uvedomili si, že ich blokovaním spôsobujú škody. Je neakceptovateľné, aby bolo hašterenie a obštrukcie pre nich prednejšie ako schválenie jediného opatrenia na podporu potravinárskeho sektora, ktoré sami neboli schopní zrealizovať za predchádzajúce 4 roky ich vládnutia. Odbytové ceny sa dohadujú s niekoľkomesačným predstihom. Výrobným prevádzkam nezostáva iné, ako škody, ktoré poslanci spôsobili premietnuť do kalkulácií svojich odbytových cien. Počítali s nimi totiž nielen oni, ale aj obchodníci,“ zdôraznil M. Lapšanský.