EÚ bezprecedentne zasiahla do cenotvorby potravín. Hrozí, že výrazne zdražejú.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov nesúhlasí so zrušením krízového rámca na podporu hospodárstva v súvislosti s vojnou na Ukrajine pre potravinárov, o ktorom napriek nesúhlasu Slovenska rozhodla Európska komisia (EK). Komisia tým bezprecedentne zasiahla do domácej podpory a cenotvorby potravín. Potravinárske podniky boli totiž uisťované, že krízový rámec bude predĺžený a rátali s ním aj v kalkuláciách odbytových cien.


„Sme pobúrení rozhodnutím Európskej komisie, ktorá dočasný rámec ponechala len pre poľnohospodárov. Podpora, ktorú Slovenská republika vo forme odpustenia časti odvodov minulý rok zaviedla, bola určená prioritne pre potravinársky sektor. Až 80 % práce pri výrobe chleba, pečiva či koláčov prebieha v noci, cez víkendy a sviatky a odpustenie odvodov malo nárast personálnych nákladov kompenzovať. Náš sektor bude zrušením podpory jedným z najviac zasiahnutých, keďže cena práce u nás tvorí viac ako polovicu celkových nákladov,“ povedal Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). 

Sektor výroby chleba, pečiva a koláčov je najväčším zamestnávateľom slovenského potravinárstva s viac ako 12 000 zamestnancami. Opatrenie na odpustenie odvodov, ktoré pre potravinárov schválila v polovici roku 2023 Národná rada SR a v januári bolo predĺžené, bolo jedinou formou kompenzácie rapídne zvýšených príspevkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré boli začiatkom roku 2023 znova naviazané na rastúcu výšku minimálnej mzdy.

„Ak sa nenájde adekvátny spôsob podpory, hrozí skokový nárast cien potravín. Výpadok, ktorý spôsobí skončenie krízového rámca odhadujeme len pre náš pekársky sektor na takmer 20 miliónov eur ročne. Na rozdiel od poľnohospodárov totiž potravinári nemajú žiadnu inú formu podpory, ktorou by vedeli kompenzovať mimoriadne zvýšenie personálnych nákladov za posledné dva roky. Najviac by sme privítali systémové riešenie podpory potravinárskeho sektora. Budeme preto v tejto veci komunikovať s ministrom pôdohospodárstva a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme spoločne dokázali nájsť riešenie tejto situácie, ktorú zapríčinilo nepochopiteľné konanie Európskej komisie,“ vysvetlil M. Lapšanský.