Štát pri záchrane slovenských podnikateľov absolútne zlyháva. Ceny chleba a pečiva opäť výrazne vzrastú.

Bratislava 6. októbra 2022 – Slovenskí pekári sú pobúrení z nekonania štátu pri ochrane svojich podnikateľov. Členovia vlády pritom každý týždeň pravidelne sľubujú, že na ďalšom rokovaní vlády, prípadne po rokovaní na úrovni EÚ, predstavia záchranné mechanizmy. Podnikatelia však stále nevedia o podpore nič. Pekári preto musia pristupovať nielen k skokovému zvyšovaniu odbytových cien, ale viacerí už začali pekárne zatvárať. Včera sa preto stretli s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Borisom Kollárom.

„Vláda pri záchrane podnikateľského sektora pred najväčšou krízou v histórii Slovenska absolútne zlyháva. Podnikateľský sektor stále nevie s akou a či vôbec nejakou pomocou môže počítať a to už je takmer polovica októbra. Kým ostatné štáty EÚ konajú, slovenská vláda nespravila pre podniky absolútne nič. Na náš sektor to má katastrofálne dopady. Počet zatvorených pekární a cukrární vzrastá každý týždeň,“ povedal Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Na včerajšom stretnutí predstavitelia zväzu situáciu v pekárstve, cukrárstve a cestovinárstve vysvetlili aj predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi. Pekári už nie sú schopní určovať cenotvorbu svojich výrobkov. Okrem extrémnych nárastov cien energií sa spustila vlna neočakávane vysokého nárastu cien cukru a droždia, ktorých je v EÚ nedostatok. Odbytové ceny chleba či pečiva prakticky nie je možné ustáliť na viac ako mesiac a aj to zväčša nepokryje ani výrobné náklady. Navrhované opatrenia napriek opakovanej snahe pekárov, cukrárov a cestovinárov neboli zo strany agrorezortu podrobené ani len konštruktívnej diskusii. Sektor, ktorý je zaradený medzi kritickú infraštruktúru preto považuje za nevyhnutné, aby boli prijaté hoc aj dočasné opatrenia na záchranu sektora.

„Reťazce si obchodné prirážky na pultových cenách neznižujú a my nemáme inú možnosť ako nárast vstupov premietnuť do odbytových cien, inak by sme skrachovali. Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári však nechcú zvyšovať ceny, pretože už teraz cítime znižujúcu sa kúpyschopnosť obyvateľov. Agrorezort a vláda rezignovala na aktivity na podporu predaja slovenských výrobkov na pultoch obchodov. Absencia podpory štátu je pritom tak katastrofálna, že odbytové ceny pekárskych výrobkov budú musieť vzrásť podľa prieskumu medzi našimi členmi v najbližšom období o približne 25 % až 30 %. Ak však bude štát stále impotentný a rast výrobných nákladov bude pokračovať, aj tí čo zvládnu nezatvoriť prevádzky, budú musieť pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov. A ako dôvod zrejme uvedú neschopnosť konkrétnych ministrov podporiť sektor, ktorý zamestnáva najviac ľudí v slovenskom potravinárstve,“ uviedol Milan Lapšanský.

221006 SZPCC 221006 SZPCC