Stanovisko Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov k vplyvu novej úrody na  ceny pekárskych výrobkov

V súvislosti s predpokladanou dobrou úrodou obilnín sa začali v médiách objavovať  názory,  že možno očakávať nižšiu cenu múky a následne aj pečiva. S cieľom uviesť veci na pravú mieru vydal Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov pre Tlačovú agentúru SR vyjadrenie, v ktorom reaguje na tieto názory a vysvetľuje pozíciu spracovateľov múky. Text vyhlásenia je nasledovný:

Podľa odborných a zdá sa reálnych odhadov sa v tomto roku očakáva úroda pšenice vo výške 1,7 mil. ton, čo je v porovnaní  s minulým rokom nárast o viac ako tretinu.  Rovnako aj kvalita pšenice by mala byť vyhovujúca.  V praxi to znamená, že vyššia úroda umožní znížiť ceny pšenice. Opäť podľa odborných odhadov by sa cena pšenice po žatve mohla pohybovať okolo 170 eur za tonu, čo je v porovnaní so súčasnou cenou pšenice nižšia cena zhruba o 25 %.  Je teda predpoklad, že aj cena pšeničnej múky, ako rozhodujúcej pekárskej  suroviny, by sa mohla primerane znížiť. 

Znížená cena múky určite zníži výšku výrobných nákladov pri výrobe chleba a pečiva. Či sa však prejaví na znížení spotrebiteľských cien je však otázne a to prinajmenšom z dvoch dôvodov. Ten prvý je vplyv obchodných reťazcov na konečnú cenu pečiva a ten druhý je ekonomická situácia pekárskeho odvetvia.


Vzhľadom na klimaticky ťažký rok 2012 prvovýrobcovia avizovali pred žatvou zníženie úrody až o 40 % s následným  zvýšením ceny chlebového obilia. Ešte v auguste, pred koncom žatvy, sa cena múky zvýšila takmer o 20 %. Logicky sme predpokladali, že tento výrazný nárast ceny  bude po obilnej vertikále pokračovať a premietne sa do dlhodobo stagnujúcej ceny  chleba a pečiva. Napríklad cena 40 g rožka, ako základného druhu pekárskeho pečiva, bola v obchodných reťazcoch dlhodobo 6 centov za ks. Stál sa však opak. Koncom roka 2012 obchodné reťazce znížili cenu tohto  rožka zo 6 na 5 centov za kus a taktiež cenu základného druhu chleba z 0,89 € na 0,75 € za kg. Týmto krokom sa všetci pekári dostali do ťažkej situácie. Nielen že sa im zvýšili výrobné náklady, ale znížili sa predajné ceny rozhodujúcich výrobkov. 


V súčasnej dobe predstavujú obchodné reťazce pre pekárov najväčších obchodných partnerov. Počet predajných jednotiek obchodných reťazcov sa neustále zvyšuje a zdá sa, že pekári sa stali rukojemníkmi v ich konkurenčnom boji. Ak chcú pekári vyrábať a predávať, tak  musia pristúpiť aj na obchodom požadované zmluvné podmienky. Ak to neurobili , boli  v reťazcoch nahradení tými, ktorí predpokladajú, že to zvládnu aj pri nižších odbytových cenách.


Tí pekári , ktorí na nové podmienky nepristúpili a boli v obchode nahradení, sa dostali do ťažkej ekonomickej  situácie. Vyrovnať sa so zníženým odbytom a vykryť zvýšené náklady nie je jednoduché a núti výrobcov k nepopulárnym opatreniam ako je napríklad prepúšťanie pracovníkov. Ani to však nemusí pomôcť a nastávajú existenčné problémy, ktoré vedú až k zatváraniu pekární.


Celkový hospodársky výsledok pekárskeho odvetvia v posledných dvoch rokoch je nepriaznivý a predstavuje stratu 4,7 mil. eur v roku 2011 a 4,8 mil. eur v minulom toku. Je zrejmé že pri takýchto hospodárskych výsledkov nie prosperita, ale ani existencia, sa nedá dlhodobo udržať.


Pekári sa určite  potešia výraznejšiemu zníženiu ceny múky, ale dúfajú, že ceny chleba a pečiva im umožnia prežiť a aspoň čiastočne sa zotaviť zo strát  minulých rokov.

Ing. Bohumír Sabo, CSc.

výkonný riaditeľ