Pozvánka na Valné zhromaždenie 2022

Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyselných pekární a pekári na Slovensku, 
v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na:

31. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov za rok 2022

ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2022 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.

Pozvánka na VZ Pozvánka na VZ
Návratka na VZ Návratka na VZ
Pozvánka na VZ - Word Pozvánka na VZ - Word