Kontaktné informácie

Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej republike
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
telefón: +421 2 / 44 258 272 
mobil: +421 903 472 100
e-mail: szpcc@szpcc.sk

Kontakt pre médiá
Ing.Milan Lapšanský
Mediálny zástupca SZPCC
mobil: +421 918 713 905
e-mail: lapsansky@szpcc.sk

Kontaktný formulár