Kontaktné informácie

Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej republike
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
telefón: +421 2 / 44 258 272 
mobil: +421 918 340 571
e-mail: szpcc@szpcc.sk

Kontaktný formulár