Kontaktné informácie

Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej republike
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
mobil: +421 918 713 905
e-mail: lapsansky@szpcc.sk

Kontaktný formulár