Predstavenstvo a dozorná rada Slovenského zväzu pekárov, cestovinárova cukrárov v SR

Predstavenstvo:

Ing. Tatiana Lopúchová - predseda predstavenstva

Ing. Peter Valenta - podpredseda predstavenstva
Ing. Vladislav Baričák - podpredseda predstavenstva

Mgr. Jozef Klieštik - člen predstavenstva
Ing. Slavomír  Moravčík - člen predstavenstva
Jozef Oremus - člen predstavenstva
Ján Paciga - člen predstavenstva

Výkonný riaditeľ:


Dozorná rada:

Ing. Soňa Majthényiová - predseda dozornej rady
MUDr. Miroslav Hruška - člen dozornej rady
Daniela Kováčová - člen dozornej rady

Sekretariát:

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.  +421 918 340 571
e-mail: szpcc@szpcc.sk