Predstavenstvo a dozorná rada Slovenského zväzu pekárov, cestovinárova cukrárov v SR

Ing. Milan Lapšanský

Predstavenstvo:

Ing. Milan Lapšanský - predseda predstavenstva

Ing. Mgr. Ingrid Gašparová - podpresdseda predstavenstava


Ladislav Ambovics - člen predstavenstva
Rastislav Čupka - člen predstavenstva
Ing. Richard Gavaľa - člen predstavenstva
Mgr. Viktor Gumán - člen predstavenstva
Ing. Slavomír  Moravčík - člen predstavenstva
Ing. Peter Ondro - člen predstavenstva
Jozef Oremus - člen predstavenstva
Ing. Peter Tomko - člen predstavenstva
Peter Živický - člen predstavenstvaDozorná rada:

Mgr. Beáta Koporcová - predseda dozornej rady

Ing. Katarína Čurillová - člen dozornej rady
Ing. Radoslav Hruška - člen dozornej rady
Daniela Kováčová - člen dozornej radySekretariát:

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.  +421 918 713 905
e-mail: lapsansky@szpcc.sk