Predstavenstvo a dozorná rada Slovenského zväzu pekárov, cestovinárova cukrárov v SR

Predstavenstvo:

Ing. Milan Lapšanský - predseda predstavenstva

Ing. Mgr. Ingrid Gašparová - podpredseda predstavenstva

Ing. Tatiana Lopúchová - člen predstavenstva
Ing. Slavomír  Moravčík - člen predstavenstva
Jozef Oremus - člen predstavenstva
Ing. Peter Ondro - člen predstavenstva
Mgr. Viktor Gumán - člen predstavenstva
Ladislav Ambovics - člen predstavenstva
Ing. Emil Kviatkovský - člen predstavenstva
Peter Tomko - člen predstavenstvaVýkonný riaditeľ:Dozorná rada:

Ing. Soňa Majthényiová - predseda dozornej rady
Daniela Kováčová - člen dozornej rady
Ing. Radoslav Hruška - člen dozornej rady
Ing. Katarína Čurillová - člen dozornej rady

Sekretariát:

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.  +421 918 340 571
e-mail: szpcc@szpcc.sk