Aktuality

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2022

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2022


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 31. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2022 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...

Novým predsedom predstavenstva zväzu sa stal Milan Lapšanský

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) povedie od nového roku 2022 ako predseda predstavenstva jeho doterajší výkonný riaditeľ Milan Lapšanský. Želáme mu veľa osobných ako aj pracovných úspechov a podporu zo strany predstavenstva, ako aj členov zväzu.
Čítať viac...

Zvolenie zástupcu SZPCC do predstavenstva SPPK

O novom vedení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory rozhodli delegáti XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa 7. septembra konalo v Nitre. Slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov bude ako člen predstavenstva SPPK zastupovať Slavomír Moravčík.
Čítať viac...

Dotazník pre cukrárov

Vážení cukrári, obraciame sa na Vás so žiadosťou o Vašu súčinnosť pri zodpovední otázok tohto krátkeho dotazníka, ktorý Vám zaberie len nikoľko minút. Veríme, že nám prinesie odpovede na otázky, aký je stav v tomto potravinárskom odvetví,  aké problémy najviac sťažujú výkon tohto výnimočného remesla a aké problémy by mali byť priorotne riešené. Čítať viac...

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2021

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2021


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 30. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 2.9.2021 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...

Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári zaslali poslancom NR SR otvorený list

Otvorený list, ktorý bol zaslaný poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s novelou zákona č. 91/2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami znova umožní nákup pod  ekonomicky  oprávnené  náklady výrobcu a vynecháva predaj potravín pod nákupnú cenu z nekalých praktík. 
Čítať viac...

SZPCC podporuje kľúčové princípy pri prijímaní harmonizovaného systému nutričného označovania potravín FOPNL

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov podporil SPPK v stanovisku zaslanom na MPRV SR ohľadom objektívnych princípov presadzovaných siedmimi krajinami EÚ - Talianska, Českej republiky, Cypru, Grécka, Maďarska, Litvy a Rumunska - pri prijímaní záverov Rady EÚ k téme grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane obalov potravín, ktorá sa uskutoční v decembri 2020.
Čítať viac...

<123...12>