Aktuality

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2021

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2021


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 30. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 2.9.2021 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...

Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári zaslali poslancom NR SR otvorený list

Otvorený list, ktorý bol zaslaný poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s novelou zákona č. 91/2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami znova umožní nákup pod  ekonomicky  oprávnené  náklady výrobcu a vynecháva predaj potravín pod nákupnú cenu z nekalých praktík. 
Čítať viac...

SZPCC podporuje kľúčové princípy pri prijímaní harmonizovaného systému nutričného označovania potravín FOPNL

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov podporil SPPK v stanovisku zaslanom na MPRV SR ohľadom objektívnych princípov presadzovaných siedmimi krajinami EÚ - Talianska, Českej republiky, Cypru, Grécka, Maďarska, Litvy a Rumunska - pri prijímaní záverov Rady EÚ k téme grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane obalov potravín, ktorá sa uskutoční v decembri 2020.
Čítať viac...

Vedenie Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa posilnilo o odborníka na potravinárstvo Milana Lapšanského

Na základe rozhodnutia predstavenstva zväzu zo dňa 22.10.2020 má Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov od novembra odbornú posilu. Na pozíciu výkonného riaditeľa nastúpil Milan Lapšanský, dlhoročný expert na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu.
Čítať viac...

Potravinári v NR SR

Dňa 20.októbra 2020 sa konala 20. schôdza Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za zväz sa rokovania zúčastnila predsedníčka predstavenstva Ing. Tatiana Lopúchová. Výbor pod vedením  predsedu výboru Jaroslava Karahutu prerokoval aktuálnu situáciu a problémy v pôdohospodárstve a potravinárstve na Slovensku. O problémoch a návrhoch na riešenie sa tak dozvedeli poslanci parlamentu priamo od samotných producentov potravín.
Čítať viac...

Slovenský pekári žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov

Slovenskí pekári zaslali list na ÚVZ, MPRVSR a MHSR, v ktorom žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov v predajniach do 150 m2. O výsledku prípadných úprav Vás budeme ihneď informovať.
Čítať viac...

Faktory ktoré ohrozujú potravinársky priemysel a pekárenský sektor

Pekárenský sektor patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu aohrozuje ho veľmi veľa faktorov. Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov považuje za najhlavnejšie faktory slabý dôraz na ochranu slovenského potravinárstva, slabšie postavenie v obchodných vzťahoch, kde dominantné postavenie majú zahraničné obchodné reťazce. Čítať viac...

<123...12>