Aktuality

Rada pekárov žiada p. ministra o stretnutie

Dňa 30.9.2020 bola zaslaná za Radu pekárov p. ministrovi žiadosť o stretnutie. Predmetom rokovania by mali byť rastúce obavy z posilňovania vplyvu zahraničných obchodných reťazcov, ako aj otázky ohľadom pomoci pre pekárov v dôsledku zvyšovania minimálnej mzdy. Rada pekárov Slovenskej republiky, ktorá v súčasnosti združuje všetky stavovské organizácie v pekárenskom priemysle na Slovensku a viac ako 12.000 zamestnancov v tomto odvetví, nemá v úmysle poľaviť z úsilia o zachovanie nášho remesla a očakávame, že záverom spoločného stretnutia bude jasná deklarácia postupu ministerstva a jeho cieľov vo vzťahu k slovenským potravinárom. V opačnom prípade očakávame pomoc od ostatných členov vlády a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Čítať viac...

Stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici

V piatok 25.9.2020 sa predsedníčka predstavenstva SZPCC spolu s členom predstavenstva zväzu  p. Moravčíkom zúčastnila stretnutia poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení v SPPK s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici. V diskusnom  príspevku kritizovala laxný postoj ministerstva k problémom nášho odvetvia, ako aj kritiku na nezaradenie pekárov do COVID výzvy, ktorá bola v súčasnom období už uzatvorená a z ktorej nebola vyčerpaná ani polovica z vyhlásených 20 mil.€. Vo verejnej odpovedi na pripomienky predsedníčky, ako aj z osobnej debaty s p. ministrom a p.Adamom z VÚEPP sme dostali uistenie, že nevyčerpané prostriedky budú presunuté do inej výzvy pre dotknuté zväzy, ktoré v uvedenej výzve neboli zaradené. O dočerpaní prostriedkov rokujeme aj prostredníctvom PKS a SPPK.
Čítať viac...

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2020 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...

Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach: Je to jediná legislatíva, ktorá nás chráni

Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽANO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu. A to aj napriek tomu, že ide o jedinú legislatívu, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Svoje plány v tomto smere už potvrdil aj rezort pôdohospodárstva na čele s Jánom Mičovským. Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať. Čítať viac...

Slovenskí pekári pripravili pre novú vládu výzvu s 8 opatreniami, ktoré majú pomôcť stabilizovať sektor

Zástupcovia Rady pekárov SR v týchto dňoch odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky. 
Čítať viac...

Veľkonočné opatrenia zabrzdili dovoz čerstvého pečiva

Obrovské kolóny na vstupoch do väčších miest, kontroly medzi okresmi, nervozita vodičov a oneskorené dodávky potravín do obchodov. Toto je realita dnešného dňa, odkedy na celom Slovensku platí obmedzený voľný pohyb osôb. Ten má trvať až do 13.apríla a rozhodla o ňom vláda v rámci zabránenia šírenia pandémie koronavírusu. Čítať viac...

Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní potravinami a vstupmi do prvovýroby

Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní potravinami a vstupmi do prvovýroby

Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzývajú kompetentných, hlavne ministra  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministra vnútra, aby urýchlene riešili vzniknutú situáciu, ktorá môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva. Čítať viac...