Aktuality

Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach: Je to jediná legislatíva, ktorá nás chráni

Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽANO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu. A to aj napriek tomu, že ide o jedinú legislatívu, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Svoje plány v tomto smere už potvrdil aj rezort pôdohospodárstva na čele s Jánom Mičovským. Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať. Čítať viac...

Slovenskí pekári pripravili pre novú vládu výzvu s 8 opatreniami, ktoré majú pomôcť stabilizovať sektor

Zástupcovia Rady pekárov SR v týchto dňoch odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky. 
Čítať viac...

Veľkonočné opatrenia zabrzdili dovoz čerstvého pečiva

Obrovské kolóny na vstupoch do väčších miest, kontroly medzi okresmi, nervozita vodičov a oneskorené dodávky potravín do obchodov. Toto je realita dnešného dňa, odkedy na celom Slovensku platí obmedzený voľný pohyb osôb. Ten má trvať až do 13.apríla a rozhodla o ňom vláda v rámci zabránenia šírenia pandémie koronavírusu. Čítať viac...

Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní potravinami a vstupmi do prvovýroby

Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní potravinami a vstupmi do prvovýroby

Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzývajú kompetentných, hlavne ministra  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministra vnútra, aby urýchlene riešili vzniknutú situáciu, ktorá môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva. Čítať viac...

Aj na Slovensku potrebujeme potravinových vlastencov

Aj na Slovensku potrebujeme potravinových vlastencov

Slovenskí potravinári volajú po väčšom potravinovom vlastenectve. Národné vlády jednotlivých krajín Európy totiž práve v čase pandemickej situácie prinášajú konkrétne opatrenia na zvýšenie spotreby potravín. Prečo tomu nie je tak aj na Slovensku? Z radov potravinárov a poľnohospodárov  sa ozývajú kritické hlasy a výzva k nevyhnutnej zmene. Čítať viac...

Stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR

Stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR

Vážení kolegovia,
dňa 16.3.2020 o 13.00 hod sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR k súčasnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19.
Náš sektor k tomuto stretnutiu predložil detailnú správu o potrebách, požiadavkach, stave výroby, zásob, voľných kapacitách, ako aj o počte a stave pracovníkov.
Čítať viac...

Stanovisko predsedu SZPCC k vzniknutej situácii ohľadom šírenia koronavírusu a informácia o zrušení termínu konania Valného zhromaždenia SZPCC

Stanovisko predsedu SZPCC k vzniknutej situácii ohľadom šírenia koronavírusu a informácia o zrušení termínu konania Valného zhromaždenia SZPCC

Milí kolegovia, pekári, cukrári a cestovinári, prihováram sa k Vám v časoch, kedy sme prvý krát v novodobej histórii skúšaní situáciou, akú si z nás takmer nikto nepamätá. Je to pre nás všetkých ostrá skúška pripravenosti čeliť hrozbe ohrozenia zdravia v dôsledku šírenia koronavírusu.
Čítať viac...

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2020 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...