Stanovisko predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov k zvýšeniu minimálnej mzdy

Náklady na ľudí nám stúpli za 5 rokov o 90 percent. Apelujeme na vládu, aby s tým niečo urobila

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov vypracoval analýzu o raste mzdových nákladov vplyvom rastu minimálnej mzdy a sociálnych príplatkov, ktorých zvyšovanie ovplyvňuje práve minimálna mzda. Nakoľko jej výška bude od budúceho roka 623 EUR, zväz si nechal prepočítať priemerný dopad na náklady pekární. Po novom budú totiž mzdové náklady tvoriť až 47 percent celkových nákladov na výrobu.

Podľa hlbších výsledkov štúdie zároveň vychádza, že celková cena práce stúpne pekárom od januára 2021 medziročne o 7,4 percenta na jedného zamestnanca, pričom podľa prepočtov stúpli celkové mzdové náklady za posledných 5 rokov až o 90 percent. Zväz považuje takýto rapídny nárast nákladov na ľudí za neakceptovateľný. Aj preto začal zväz ešte aktívnejšie komunikovať s predstaviteľmi vlády a opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel na možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 percentách. „Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,“ uvádza predsedníčka predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.

Pri vysokých nákladoch na zamestnancov treba totiž upozorniť na jeden dôležitý fakt. Z navýšenia mzdových nákladov dostanú najmenej samotní pracovníci v čistej mzde, orientačne približne len tretinu. Zvyšok ide na samotné odvody, čo v plnej miere znáša zamestnávateľ - pekáreň. Takýto rapídny nárast superhrubých miezd považuje zväz pekárov za veľmi nebezpečný a ohrozujúci pre vývoj celého sektoru.

Pekári už dlhodobo v médiách avizujú, že nedokážu rýchlo rastúce náklady promptne premietať do  svojich odbytových cien. Dôvodom je, že bohužiaľ zastávame úlohu slabšieho v obchodnom reťazci a dominantné postavenie tu majú zahraničné obchodné reťazce, ktoré si diktujú ceny. A súčasné odbytové ceny, za ktoré mnoho pekární predáva svoje výrobky, nedosahujú častokrát výrobné náklady.

V aktuálnom stave ekonomiky považujeme razantné navyšovanie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podporu podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci potravinári okrem pekárov,“ dodala  predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.

Aj preto bude zväz ešte tvrdšie apelovať na vládu, aby sa zaoberala podmienkami v pekárenskom sektore, budeme pokračovať v mediálnom tlaku a aj naďalej bojovať za lepšie a férové podmienky na trhu.