S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 28.júla 2020 nás vo veku 76 rokov opustil dlhoročný výkonný riaditeľ zväzu, nestor slovenského pekárstva Ing. Bohumír Sabo, CSc.