Slovenský pekári žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov

Slovenskí pekári zaslali list na ÚVZ, MPRVSR a MHSR, v ktorom žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov v predajniach do 150 m2. O výsledku prípadných úprav Vás budeme ihneď informovať.

List pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka List pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka