Aktuality

Aj na Slovensku potrebujeme potravinových vlastencov

Aj na Slovensku potrebujeme potravinových vlastencov

Slovenskí potravinári volajú po väčšom potravinovom vlastenectve. Národné vlády jednotlivých krajín Európy totiž práve v čase pandemickej situácie prinášajú konkrétne opatrenia na zvýšenie spotreby potravín. Prečo tomu nie je tak aj na Slovensku? Z radov potravinárov a poľnohospodárov  sa ozývajú kritické hlasy a výzva k nevyhnutnej zmene. Čítať viac...

Stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR

Stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR

Vážení kolegovia,
dňa 16.3.2020 o 13.00 hod sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR k súčasnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19.
Náš sektor k tomuto stretnutiu predložil detailnú správu o potrebách, požiadavkach, stave výroby, zásob, voľných kapacitách, ako aj o počte a stave pracovníkov.
Čítať viac...

Stanovisko predsedu SZPCC k vzniknutej situácii ohľadom šírenia koronavírusu a informácia o zrušení termínu konania Valného zhromaždenia SZPCC

Stanovisko predsedu SZPCC k vzniknutej situácii ohľadom šírenia koronavírusu a informácia o zrušení termínu konania Valného zhromaždenia SZPCC

Milí kolegovia, pekári, cukrári a cestovinári, prihováram sa k Vám v časoch, kedy sme prvý krát v novodobej histórii skúšaní situáciou, akú si z nás takmer nikto nepamätá. Je to pre nás všetkých ostrá skúška pripravenosti čeliť hrozbe ohrozenia zdravia v dôsledku šírenia koronavírusu.
Čítať viac...

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2020 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...

Rokovanie so zástupcami generálneho riaditeľstva Európskej únie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR GROW)

Rokovanie so zástupcami generálneho riaditeľstva Európskej únie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR GROW)

Dňa 14.1.2020 sa predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová zúčastnila v Bratislave bilaterálneho rokovania expertov EK a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zástupcovia generálneho riaditeľstva Európskej únie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR GROW) a MPRV SR rokovali o postavení potravinárov a obchodníkov vo vzťahu k Zákonu č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Čítať viac...

Danubius Gastro 2020

Danubius Gastro 2020

V dňoch 23. až 26. januára 2020 sav areáli bratislavského výstaviska INCHEBA konala dvojica veľtrhov venovaná cestovnému ruch ITF Slovakiatour agastronómii Danubius Gastro s medzinárodnou účasťou. Súbežne sveľtrhmi sa uskutočnili špecializované výstavy Poľovníctvo a oddych, Rybárstvoa voľný čas, ako aj Exposhop a Gastropack.  Na výstavnej ploche 19000 štvorcových metrov vystavovalo takmer 390 vystavovateľov zo Slovenskejrepubliky, Českej republiky, Estónska, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska,Rakúska, Rumunska a Talianska.    
Čítať viac...

GASTRA & KULINÁRIA 2019 - Pekársky dvor

GASTRA & KULINÁRIA 2019 - Pekársky dvor

Na nitrianske výstavisko sa po 16 rokoch opäťvrátila výstava Gastra & Kulinária. Obnovená výstava sa konala v dňoch 6. – 9. 11. 2019 a prezentovalosa na nej 57 potravinárov a 12 gastrozariadení.    
Čítať viac...