Veľkonočné opatrenia zabrzdili dovoz čerstvého pečiva

Obrovské kolóny na vstupoch do väčších miest, kontroly medzi okresmi, nervozita vodičov a oneskorené dodávky potravín do obchodov. Toto je realita dnešného dňa, odkedy na celom Slovensku platí obmedzený voľný pohyb osôb. Ten má trvať až do 13.apríla a rozhodla o ňom vláda v rámci zabránenia šírenia pandémie koronavírusu.

Pekári však majú hlavy v smútku. Policajné kontroly však spôsobili kolaps na cestách, čím sa vážnym spôsobom ohrozila dodávka čerstvých pekárenských výrobkov pre spotrebiteľov. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý združuje viac ako dve tretiny spoločností v rámci tohto sektora na našom trhu, od rána eviduje veľa sťažností pekární, resp. vodičov zásobovacích áut. Tí majú problém dostať sa načas s tovarom do predajní. „Množstvo spoločností zásobuje obchody vo viacerých okresoch, avšak kontroly na ich hraniciach spôsobujú, že vodiči aj viac ako hodinu čakajú v kolónach. Zákon nám však nariaďuje v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviesť a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Navyše, obdobie Veľkej noci je spojené so zhonom a zvýšeným dopytom po pekárenských výrobkoch. V tomto čase sa zväčša predá o pätinu viac výrobkov ako štandardne. Spotrebitelia však môžu nájsť prázdne pulty, nakoľko dodávky výrazne meškajú. Pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém. A to ten, že ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka. Okrem iného aj z dôvodu obmedzení predajného času vyhradeného výlučne pre seniorov. „To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa logicky musia následne  znehodnotiť. Myslím si, že v čase, keď sa má šetriť na všetkých úrovniach v spoločnosti, je toto nezmyselné hazardovanie s potravinami alarmujúce,“ dodáva Tatiana Lopúchová, ktorá zároveň hovorí, že jej je veľmi ľúto, že došlo k tejto situácii a verí, že vláda tento problém čoskoro vyrieši. „Keď meškajú pekárenské vozy, určite mešká zásobovanie aj iných potravín. Preto žiadame, aby sa čím skôr uvoľnili aspoň jazdné pruhy pre potravinárske zásobovacie autá,“ vyzvala Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.