Aktuality

Pozvnánka na odborný seminár 10.6.2019

Vážení pekári, cukrári a cestovinári, týmto Vás pozývame na odborný seminár, ktorý sa bude konať v pondelok dňa 10.6.2019, so začiatkom o 10,00 hod. v jedálni Strednej priemyselnej škole potravinárskej  v Nitre, Slančíkovej 2, (u pána riaditeľa Mgr.Mačeka).
Čítať viac...

STRETNUTIE PEKÁRSKYCH ASOCIÁCIÍ STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Pod záštitou Svazu pekarů a cukrářů Českej republiky sa v dňoch 16. a 17. mája 2019 uskutočnilo v Českej republike – Velké Pavlovice – ďalšie medzinárodné kolo stretnutí pekárskych asociácií strednej a východnej Európy. Toto rokovanie vlastne nadviazalo na summit v Budapešti, ktorý sa uskutočnil v minulom roku – v júni a vyústil v podpis spoločného Memoranda na veľtrhu IBA 2018 v Mníchove. Čítať viac...

Valné zhromaždenie 2019

Valné zhromaždenie 2019

Dňa 14. marca 2019 sa v Lučenci konalo 28. riadne Valné zhromaždenie SZPCC. Svojim charakterom, úrovňou a nastolenými problematikami sa odlišovalo od predchádzajúcich, čo je určite aj zásluha novej predsedníčky zväzu a viacerých členov predstavenstva. Z priebehu celého Valného zhromaždenia bolo cítiť „čerstvý vietor“, podporený vysokým počtom zúčastnených na zasadnutí.
Čítať viac...

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2019

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2019


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 28. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2019 v priestoroch Hotela MIRAJ Resort v Lučenci so začiatkom o 10.30 hod.
Čítať viac...

DANUBIUS GASTRO 2019

DANUBIUS GASTRO 2019

Na DANUBIUS GASTRO 2019 sa paralelne s hlavnou juniorskou pekárskou súťažou uskutočnili aj tri veľmi atraktívne súťaže, určené pre profesionálne pekárne (malé, stredné aj veľké) a distribučné spoločnosti, pri ktorých odborné poroty hodnotili spolu vyše 80 súťažných vzoriek zo 40 pekární,
Čítať viac...

DANUBIUS GASTRO 2019 - súťaž o NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK

DANUBIUS GASTRO 2019 - súťaž o NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK

V priestoroch výstavného komplexu INCHEBA Bratislava sa už po 13. krát stretlo na jednom mieste veľké množstvo pekárov, cukrárov, živnostníkov, študentov SOŠ, prívržencov pekárstva, cukrárstva   a samozrejme aj hostí a návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť na pekárske a cukrárske umenie nielen mladej generácie, ale i na kvalitné pekárske produkty našich malých či veľkých pekární.  Čítať viac...

Pekári z PENAM SLOVAKIA oslávili Svetový deň chleba ďalším rekordom

Pekári z PENAM SLOVAKIA oslávili Svetový deň chleba ďalším rekordom

Vytvorili z chleba puzzle v tvare Slovenska. V poradí už štvrtým rekordom oslávili  pekári z piatich pekární spoločnosti PENAM SLOVAKIA Svetový deň chleba, ktorý pripadá na 16. októbra.  Po 36 kg bochníku chleba, 35 kg chlebovej torte,  obloženom chlebíku s hmotnosťou 56 kg, dĺžkou 241 cm a šírkou  84 cm tento rok upiekli rekordné puzzle z chleba v tvare mapy Slovenska. Čítať viac...