Aktuality

Spolu dosiahneme viac!

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov SR, so sídlom v Bratislave, je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov. Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov podnikateľských subjektov v pekárskom, cestovinárskom a cukrárskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom, zamestnaneckej reprezentácii, hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom. 
Čítať viac...

Valné zhromaždenie zväzu 2018

Valné zhromaždenie zväzu 2018

Dňa 14. marca 2018 sa v Piešťanoch uskutočnilo už 27. riadne Valné zhromaždenie SZPCC. Všetkých prítomných členov zväzu a ostatných pozvaných hostín privítal Mgr. Jozef Klieštik, ktorý sa ujal aj moderovania celého priebehu valného zhromaždenia. Hneď na začiatku zhromaždenia si všetci uctili minútou ticha pamiatku zosnulého predsedu predstavenstva Ing. Milana Čulena.
Čítať viac...

Šťastné a veselé Vianoce 2017

Šťastné a veselé Vianoce 2017

Čítať viac...