Aktuality

Slovenských pekárov a obchodníkov spojila iniciatíva „Poctivý obchod“

Slovenských pekárov a obchodníkov spojila iniciatíva „Poctivý obchod“

Slovenskí pekári sú už dlhodobo na chvoste ekonomického vývoja. Oficiálne štatistiky potvrdzujú, že pekárne sú najmenej ziskovou súčasťou potravinárskej výroby. Niektoré zahraničné obchodné reťazce totiž zneužívajú svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu a diktujú ceny, ktoré nepokryjú ani len výrobné náklady pekárov. 
Čítať viac...

IBA Mníchov 2018 - Pokyny

IBA Mníchov 2018 - Pokyny

Čítať viac...

Memorandum o poctivom obchode

Memorandum o poctivom obchode

Slovenskí pekári sú už dlhodobo na chvoste ekonomického vývoja. Oficiálne štatistiky potvrdzujú, že pekárne sú najmenej ziskovou súčasťou potravinárskej výroby. Niektoré zahraničné obchodné reťazce totiž zneužívajú svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu a diktujú ceny, ktoré nepokryjú ani len výrobné náklady pekárov. 
Čítať viac...

IX. Športové hry pekárov a cukrárov

IX. Športové hry pekárov a cukrárov

Dňa 2. júna  sa v Senici na letisku pod záštitou Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska uskutočnil tradičný, v poradí už IX. ročník ŠPORTOVÝCH HIER PEKÁROV A CUKRÁROV SLOVENSKA 2018. Zorganizovala  ho pekáreň FAUN, spol. s  r. o. Senica a vydarilo sa jej nielen počasie, ale celý deň plný športu, výbornej zábavy a ešte lepšej nálady všetkých, ktorí si ho nenechali ujsť.
Čítať viac...

Spolu dosiahneme viac!

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov SR, so sídlom v Bratislave, je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov. Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov podnikateľských subjektov v pekárskom, cestovinárskom a cukrárskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom, zamestnaneckej reprezentácii, hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom. 
Čítať viac...

Valné zhromaždenie zväzu 2018

Valné zhromaždenie zväzu 2018

Dňa 14. marca 2018 sa v Piešťanoch uskutočnilo už 27. riadne Valné zhromaždenie SZPCC. Všetkých prítomných členov zväzu a ostatných pozvaných hostín privítal Mgr. Jozef Klieštik, ktorý sa ujal aj moderovania celého priebehu valného zhromaždenia. Hneď na začiatku zhromaždenia si všetci uctili minútou ticha pamiatku zosnulého predsedu predstavenstva Ing. Milana Čulena.
Čítať viac...