IBA 2018

Na jeseň tohto roku sa do hlavného mesta spolkovej krajiny Bavorsko začali schádzať pekári a cukrári zo všetkých kontinentov. Pritiahla ich sem dominantná odborná udalosť – 19. ročník najväčšieho svetového veľtrhu pre pekárne, cukrárne a občerstvenie IBA 2018 Mníchov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. – 20. septembra. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú všetky vedúce svetové firmy z pekárskeho a cukrárskeho odboru, je miestom, kde sa v tejto branži stanovujú trendy pre nasledujúce tri roky a určuje sa smer, akým sa bude uberať vývoj priemyslu v tomto segmente. V dvanástich výstavných halách našli návštevníci nielen najnovšie technológie a najmodernejšie strojové vybavenie, ale čakal ich bohatý informatívny program a množstvo sprievodných podujatí.

Samotný veľtrh sa prezentoval špičkovou platformou a dokonalou organizáciou. Vo výstavných halách mohli návštevníci vidieť najnovšie inovácie a produkty, aké vôbec na svete v tomto priemysle existujú. Predstavilo sa na ňom 1373 vystavovateľov z 50 krajín sveta, ktorí pokryli celé spektrum odboru pečenia a občerstvenia aj s jeho sortimentom. Veľtrh IBA aj tento rok ukázal, že má dokonalý prehľad nielen o všetkých trendoch v pekárskom priemysle, ale aj o všetkých konkrétnych požiadavkách pekárov a cukrárov, prevádzkovateľov reštaurácií a občerstvenia a výrobcov rozhodujúceho odvetvia maloobchodu s potravinami. Navštívilo ho 76 800 návštevníkov a uzatvorili sa na ňom obchodné kontrakty za 2,1 miliardy eur. Sú to úctyhodné čísla a svedčia o tom, že IBA Mníchov hrá v tomto podnikaní ústrednú úlohu a všetky veľké spoločnosti z oblasti výrobných procesov potravinárskeho trhu, energetickej účinnosti, automatizácie, hygieny, digitalizácie predaja, vo výrobe, predaji, obalovej technike a logistike túto jej nezastupiteľnú úlohu plne rešpektujú.

NOVINKA V SLUŽBÁCH: DIGITÁLNY TRH IBA

Ústrednou témou tohtoročného veľtrhu bola digitalizácia, návštevníci sa s ňou stretli prakticky na každom kroku. Prostredníctvom online trhov sa mohli už pred výstavou lepšie pripraviť na svoje konkrétne potreby a získať lepší prehľad a orientáciu – priamo na mieste. Vďaka tejto novej možnosti vyhľadávania riešení „rýchlym zadaním“ si mohli operatívne nájsť napríklad inovatívne riešenia pre snacky, digitalizáciu, energetickú účinnosť alebo suroviny, ktoré boli vystavené na veľtrhu. V pavilónoch potom videli digitálne riešenia a procesy, nové obchodné modely a bezpečnosť výrobkov ako kľúčový vývoj pre svoj sektor.  

„IBA FORUM“

Aj nemeckých potravinárov čakajú nové právne predpisy a nové nariadenie o potravinách a aby mali kde diskutovať o najnovších zmenách, v hale A1 bolo pre tieto účely zriadené „IBA.FORUM“ – miesto, kde sa o nich mohli dozvedieť podrobnejšie, diskutovať o nich s odborníkmi, kde si mohli vymieňať informácie, rozoberať zaujímavé témy od nápadu až po ich aplikáciu v praxi a získať možné vízie a predpoklady na nadchádzajúce trendy. Súčasťou „IBA FORUM“ boli aj vystúpenia známych priemyselných hviezd v živých súťažiach.

IBA SPEAKERS CORNER

IBA 2018 bola aj prelomovou znalostnou platformou. V pavilóne A1 bolo vytvorené konferenčné centrum Iba.SPEAKERS CORNER, ktoré sa stalo rušným fórom na výmenu multidisciplinárnych vedomostí . Počas veľtrhu tu odznelo 100 prednášok zameraných na aktuálne a budúce trendy a výzvy ako sú digitalizácia a automatizácia v pekárenskom priemysle, moderný marketing pomocou sociálnych médií, ale aj na pomoc začínajúcim podnikateľom, tréningové programy a mnohé ďalšie. Počas prednášok a panelových diskusií sa mohli návštevníci pýtať tých najlepších odborníkov na všetko, čo ich zaujímalo. Nielenže dostali erudované odpovede, ale získali aj praktické know-how o témach, ktoré výrazne ovplyvnia toto odvetvie. Tento informačný balík iba, špeciálne prispôsobený potrebám cieľovej skupiny, môže byť rýchlo a ziskovo integrovaný do každodenného podnikania

IBA ACADEMIA

Priamo na výstave sa konalo množstvo medzinárodných workshopov na rôzne pekárske témy. Pod odborným vedením sa návštevníci dozvedeli ako ručne urobiť napríklad nemeckú klasiku či už to boli praclíky alebo tvarohové koláče. Dvakrát denne odborníci z Akadémie Deutsches Bäckerhandwerk odhalili na prezentácii všetky dôležité postupy a tajomstvá typického nemeckého sortimentu. Záujemcovia mali možnosti zúčastniť sa na bezplatných prehliadkach pekární v Mníchove a v okolí a na exkluzívnych kurzoch v Akadémii Lochham, kde sa mohli naučiť pripravovať celozrnný a zmesový chlieb, ktoré v Nemecku patria medzi najobľúbenejšie druhy.

VIRTUÁLNA EXKURZIA

Na IBA 2018 mala premiéru aj multimediálna zážitková show v hale B3. S pomocou okuliarov virtuálnej reality a 360-stupňových videí sa mohli návštevníci pozrieť priamo do renomovaných majstrovských pekární v Nemecku, Grécku, na Islande, v Rakúska a v USA. Na virtuálnu exkurziu pekární sa vybralo 1776 „cestujúcich“. Na vlastné oči videli svojich zahraničných kolegov pri práci a mohli si porovnať, čo robia inak, že sú takými úspešnými.

IBA 2018. TO GO! SNACKOVÝ A NÁPOJOVÝ KONCEPT

Na výstavisku sme sa stretli aj s novinkou s názvom „IBA .TO GO!“ v hale B3. IBA tu skombinovala inovácie a riešenia pre koncepty občerstvenia a nápojov pre obchodníkov priamo s pečením na mieste. Bolo zaujímavé vidieť kompletný reťazec občerstvenia – od prísad a prípravy až po udržateľné baliace riešenia pre logistiku a dizajn obchodu, s množstvom dielní a displejov. Rovnako bola prezentovaná aj trendová a aktuálna téma kávy počínajúc od kávového zrnka cez praženie a mletie až po šálku voňavej tekutiny.

IBA. OPERATE! TRH VENOVANÝ OBALOM

S obalovými riešeniami „IBA OPERATE!“ sme sa stretli v hale B1. Stredným a veľkým spoločnostiam, pekárňam, výrobcom a maloobchodu s potravinami ponúkla IBA z oblasti obalovej techniky taký ucelený prehľad, aký doteraz na jednom mieste ešte nikdy nemali k dispozícii. Dôraz sa kládol na inteligentné a environmentálne výhodné obaly, obaly zaručujúce bezpečnosť potravín a optimalizáciu procesov.

Pekárske súťaže

Najväčšiu pozornosť na seba pritiahol medzinárodný šampionát IBA.UIBC.CUP of Bakers – kde sa predstavilo dvanásť tímov – z Nórska, Číny, Francúzska, Peru, Holandska, Kórey, Ruska, Španielska, Turecka, USA, Japonska a Nemecka.Všetci predviedli veľkú zručnosť a kreativitu a dokázali, že svoje remeslo ovládajú na tej najvyššej úrovni. Pod veľkým konkurenčným a časovým tlakom zvládli stanovené úlohy na výbornú a odborná porota mala ťažkú úlohu vybrať toho najlepšieho. Nakoniec zvíťazili Zhou Bin a Peng Fudong z Číny. Čína si odniesla víťazstvo aj z Majstrovstiev sveta juniorov UIBC, kde zlatú medailu získal Haoran Lyu z Číny, druhé miesto patrilo Tamare Seidenglanz z Nemecka a tretie miesto Akari Kushimovi z Japonska. „Návštevníci veľtrhu tu videli budúcnosť cukrárskeho odvetvia, mladú elitu a určite niektoré budúce hviezdy,“ zhodnotil súťaž Gerhard Schenk, prezident Nemeckej asociácie cukrárov (DKB) a zástupca prezidenta UIBC.

Ďalšou súťažou boli 4. nemecké majstrovstvá majstrov, kde získali titul Nicole a Patrick Mittmannoví z Wildberg / Sulz am Eck.

VYSTAVOVATELIA

Na výstavisku sa prezentovali spoločnosti naozaj z celého sveta. Z tých, ktoré sú známe aj nám na Slovensku, spomeniem aspoň prezentácie firiem BACKALDRIN, PFAHNL, KORNSPITZ, ZEELANDIA, J4, či TOPOS. Samostatnú expozíciu zo Slovenska mala na veľtrhu len jedna jediná firma – LEKOS, s.r.o. Trebišov, ktorá je pekárskej a cukrárskej verejnosti menej známa a zaoberá sa špeciálnymi strojmi a zariadeniami pre potravinársky priemysel so zameraním na výrobu cukroviniek a pečiva.

TO NAJLEPŠIE NA KONIEC

Pre návštevníkov, ktorí mali možnosť a chuť vymieňať si názory v uvoľnenej atmosfére, bol na veľtrhu k dispozícii aj stánok IBA Oktoberfest, kde si mohli vychutnať skvelé pivo, tradičné špeciality a originálnu bavorskú atmosférou Oktoberfestu.

Ak ste nestihli ísť na tohtoročnú ibu 2018 Mníchov, na ďalšiu si musíte počkať, koná sa od 23. do 28. októbra 2021.

Viktor Kubal