DANUBIUS GASTRO 2018

V priestoroch výstavného komplexu INCHEBA Bratislava sa opäť stretlo veľké množstvo pekárov, cukrárov, živnostníkov, študentov SOŠ a návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť  na pekárske a cukrárske umenie nielen našej mladej generácie, ale aj na pekárske skvosty našich malých a veľkých pekární. V dňoch 25. – 28. januára 2018 sa uskutočnil už jubilejný 25. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2018. 

V rámci medzinárodného veľtrhu sa tradične prezentoval aj 12. ročník medzinárodnej pekárskej súťaže o NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK, najlepšie UMELECKÉ DIELO (na tému Od pekára k Valentínovi) a najlepší VÝROBOK Z MEDOVÉHO CESTA (na tému V mede je zdravie) pod záštitou Rady pekárov Slovenska, Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska a slovenského Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Do súťaží, ktoré boli ako vždy rozčlenené do troch dní, nastúpilo bojovať o ceny celkove 10 súťažných družstiev SOŠ: SOŠ Pruské, SOŠ Topoľčany, SOŠ Banská Bystrica, SOŠ Český Těšín, SOŠ Košice, SOŠ Kežmarok, SOŠ Nitra, SoŠ GaHS Bratislava, MAĎARSKO I, a MAĎARSKO II. Cieľom družstiev bolo v časovom limite vytvoriť a upiecť čo najkrajšie a najlepšie Bratislavské rožky, vytvoriť čo najkrajšie umelecké dielo s témou „Od pekára k Valentínovi“ a pripraviť čo najoriginálnejší výrobok z medového cesta. Všetko nakoniec hodnotila viacčlenná odborná porota, ktorej predsedal hlavný manažér a prezident súťažných porôt, Ing. Ján Štulc, vedúci odboru kontroly potravín zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Porota ani tento raz nemala vôbec ľahkú úlohu, vybrať podľa vopred daných kritérií najlepších bolo veľmi ťažké, pretože hranica medzi najlepšími a tými ďalšími býva zväčša veľmi tenká.

Pozoroval som týchto mladých ľudí pri práci a chuť, s akou pristupovali k výrobe svojich súťažných výrobkov, môže byť príkladom pre ostatných. V tomto smere sa vyjadrili aj ostatní členovia poroty a mali radosť z toho, že u mladej generácie pretrváva nielen záujem, ale aj talent pre pekárske remeslo. Samotné slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo až v sobotu 28. 1. 2018 v popoludňajších hodinách s náležitou pompéznosťou, ktorá k takémuto podujatiu patrí. No a teraz už asi to najdôležitejšie – ako sa nakoniec jednotlivé družstvá umiestnili:

NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK:

1.miesto – Lesia Bučeková, SOŠ GaHS Farského, Bratislava

2.miesto – Mária Jónás, SOŠP Nyíregyháza, Maďarsko

3.miesto – Jaroslava Vlčková, Albrechtova SŠ Český Těšín, Česká republika

NAJLEPŠIE UMELECKÉ DIELO:

1.miesto – SOŠP Cabajská 6, Nitra

2.miesto – SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica

3.miesto – SŠ Albrechtova SŠ Český Těšín, Česká republika

VÝROBOK Z MEDOVÉHO CESTA:

1.miesto – Silvia Svrčková, SŠ Albrechtova SŠ Český Těšín, Česká republika

2.miesto – Zuzana Ďuríková, SOŠP Cabajská 6, Nitra

3.miesto – Sandra Pavlíčková, SOŠ Krušovská, Topoľčany

Pri vyhodnocovaní a odovzdávaní cien sa niektorým študentkám objavili na tvári aj slzy radosti a prekvapenia, neskrývali, ako veľmi ich teší ocenenie ich práce. To je veľmi dobrý signál pre budúcnosť pekárstva, pretože znamená, že najmladšej generácii na remesle a dosahovaní dobrých výsledkov záleží. Okrem týchto cien získali súťažiaci aj štyri osobitné ceny, ktoré im venovali organizátori a niektorí sponzori podujatia.

Výstava pritiahla do Incheby obrovské množstvo návštevníkov. So záujmom sledovali pri práci súťažiacich a  v jednotlivých kójach si obzerali veľmi atraktívne prezentácie pekárskych firiem. Možnosť predstaviť sa verejnosti využili aj viaceré pekárske a a cukrárske firmy ako napríklad PENAM SLOVAKIA, Pekáreň Jozef OREMUS, spoločnosť DIAMANT, GmbH z rakúskeho Welsu či PEKÁREŇ DRAHOVCE.

Po celé tri dni pôsobila na výstavisku ako konzultačné stredisko pre všetkých návštevníkov SOŠ GaHS Farského Bratislava, ktorá sa prezentovala veľmi profesionálne a usilovala sa predstaviť študijný odbor pekár ako atraktívne a veľmi perspektívne remeslo pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú o voľbe svojho povolania.

Aj 12. ročník medzinárodnej pekárskej súťaže o „NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK“, najlepšie „UMELECKÉ DIELO“ a najlepší „VÝROBOK Z MEDOVÉHO CESTA“ môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný. Podujatie prebehlo pod záštitou podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej.

Veľmi dôležitú úlohu pri úspešnom priebehu súťaží zohrali aj partneri a podporovatelia. Generálni partneri: EKVIA, s. r .o., Nitra, ZEELANDIA, Rozhanovce. Hlavní partneri: Hagold Hefe GmBH SK-CZ, Trenčín. Partneri: IREKS ENZYMA, s. r. o., Prešov, LESAFFRE Slovensko, a. s., Trnava, FRAIKIN Slovakia, s. r. o., Bratislava a PFAHNL Backmittel, s. r. o., Litomyšl. Podporovatelia: Backaldrin Slovakia, s.r. o., Bratislava, PENAM Slovakia, a. s., Nitra, MANTLER Hungaria Kft., Győr , FRUJO, a. s. Tvrdonice, INCHEBA, a. s., Bratislava, DIAMANT GmBH, Wels, ACADEMI OF COFFE, s. r. o., Sereď, Pekáreň Juraj Oremus, Bánov a pekáreň BAGETA, Pezinok.

Pri sobotnom slávnostnom odovzdávaní upomienkových predmetov, pohárov, diplomov a vecných cien sa na podujatí zúčastnili okrem iných vzácnych hostí aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a čestný člen UIBC a veľvyslanec strednej a východnej Európy pre pekárov a cukrárov Boldizsár Ilonka.

Najlepší nový výrobok, chlieb a slané pečivo 2018

Na DANUBIUS GASTRO 2018 sa paralelne s hlavnou pekárskou súťažou uskutočnili aj tri veľmi atraktívne pekárske súťaže, určené pre profesionálne pekárne (malé, stredné aj veľké) a distribučné spoločnosti, pri ktorých odborné poroty hodnotili spolu vyše 100 súťažných vzoriek z 36 pekární, čo je zasa prekonaný rekord a opäť to dokumentuje záujem profesionálov, zaoberajúcich sa pekárskym remeslom o získanie prestížneho titulu z tohto podujatia. Jednotlivé súťaže boli tiež rozdelené do troch dní.

NAJLEPŠÍ NOVÝ VÝROBOK

Do tejto atraktívnej kategórie sa prihlásilo 18 pekárskych spoločností s 29 vzorkami. Ustanovená porota s jej predsedom, zástupcom slovenského Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, Ing. Bohumírom Sabom, CSc. nakoniec udelila jeden titul Najlepší nový výrobok a 8 titulov získalo ocenenie Vynikajúci výrobok.

Titul NAJLEPŠÍ NOVÝ VÝROBOK porota udelila Márii Csenkeyovej – Kávička na klásku za výrobok Buchta makovo-lekvárová.

Tituly VYNIKAJÚCE NOVÉ VÝROBKY porota udelila týmto spoločnostiam a ich produktom: LESAFFRE SLOVENSKO za pagáč Kurbikus, Kysucké pekárne a. s. za Twister s pistáciovou náplňou, PENAM Slovakia a.s. za Tlačený koláč s náplňou – bezgluténový výrobok, PENAM Slovakia a.s. za Čajové pečivo – bezgluténový výrobok, Ing. Augustín Dobiš, AD SPUCTRUM za Makové rožky z lístkového cesta, EKVIA s.r.o. Nitra za Gýmeš – gaštanový dezert, ZEELANDIA s.r.o. Rozhanovce za Smotanové kopuly, IREKS ENZYMA s.r.o. za Celozrnko – medovú tortu. 

NAJLEPŠÍ CHLIEB

Táto súťaž je tou najtradičnejšou v porovnaní s ostatnými dvomi, pretože chlieb je základným kameňom v sortimente každej pekárne. Tentoraz sa súťažilo v dvoch kategóriách (Tradičný chlieb a Chlieb „Bez hraníc). Toto rozdelenie sa ukázalo ako veľmi vhodné, pretože spájať tradičné chleby s rôznymi ďalšími modifikáciami už nebolo možné.

Do súťaže o NAJLEPŠÍ TRADIČNÝ CHLIEB sa prihlásilo 24 spoločností s 33 vzorkami a do druhej kategórie NAJLEPŠÍ CHLIEB „BEZ HRANÍC“ 18 spoločností s 21 vzorkami. Toto opäť rekordné množstvo vzoriek chlebov dalo odbornej porote riadne zabrať, pretože všetky ich ohodnotiť podľa stanovených kritérií zabralo porote niekoľko hodín. Za spravodlivé vyhodnotenie opäť zodpovedala odborná porota s jej predsedom Ing. Bohumírom Sabom, CSc. a tá nakoniec rozhodla udeliť ocenenia nasledovne:

Titul NAJLEPŠÍ TRADIČNÝ CHLIEB získala spoločnosť framipek, s.r.o. Šenkvice za chlieb pšenično-ražný. 

Nasledujúcich 11 spoločností získalo ocenenie VYNIKAJÚCI TRADIČNÝ CHLIEB: Kysucké pekárne a.s. za Zemiakový chlieb, Pekáreň Juraj OREMUS s.r.o. za Chlieb pšeničný, JOZEF OREMUS Pekáreň Bánov za Chlieb pšeničný, Pekáreň DRAHOVCE za Chlieb ľanový tradičný, Ing. Augustín Dobiš AD SPECTRUM za Chlieb pšeničný dolnozemský, TOPEC a.s. Topoľčany za Chlieb TOPEC, KOPEK Kočkovská pekáreň za Zemiakový chlieb, Horváth pekáreň s.r.o. za Chlieb konzumný, Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Malacky za Zemiakový chlieb, Pekáreň FAUN Senica za Chlieb tmavý ľanový, Ľubomír Matovič – LUVETO pekáreň za Chlieb párty.

Druhou kategóriou súťaže bol NAJLEPŠÍ CHLIEB „BEZ HRANÍC“. Sem sa prihlásilo celkove 18 spoločností s 21 vzorkami tzv. aj netradičných chlebov.

Titul NAJLEPŠÍ CHLIEB „BEZ HRANÍC“ získala spoločnosť PENAM SLOVAKIA a.s. za Chlieb Pšeno.

Nasledujúcich 8 spoločnosti získali ocenenie VYNIKAJÚCI CHLIEB „BEZ HRANÍC“, a to: KREMPEK s.r.o. Kremnica za Cviklový chlieb, PFAHNL SLOVENSKÁ REPUBLIKA za Chlieb Chrumkáč, Kysucké pekárne a.s. Čadca za Ozdobný chlieb s oplátkou, LESAFFRE SLOVENSKO za Chlieb ACAPULCO, Liptovské pekárne a cukrárne Včela LIPPEK za Chlieb lámankový, KOPEK Kočkovská pekáreň za Chlieb chia s kurkumou, JOZEF OREMUS PEKÁREŇ BÁNOV za Chlieb poplaňúch, SOŠ GaHS Farského Bratislava za Farského chlieb.

V tejto „CHLEBOVEJ“ kategórii sa uskutočnila aj súťaž o NAJCHUTNEJŠÍ CHLIEB VEREJNOSTI 2018, kde hodnotiacou porotou boli návštevníci veľtrhu. Kto chcel, mohol si všetky anonymné vzorky, označené len číslami, nielen ohmatať, ale aj ochutnať. Ak medzi nimi našiel svojho favorita, napísal jeho číslo na pripravený kupón, ktorý potom vložil do osudia. Po roztriedení 500 hlasovacích lístkov nastala zvláštna a veľmi nepravdepodobná situácia, dve vzorky chlebov dostali úplne rovnaký počet hlasov, a tak sa víťazmi stali dvaja – úplne rovnocenne: SOŠ GaHS Farského Bratislava za Farského chlieb a JOZEF OREMUS PEKÁREŇ BÁNOV za Chlieb poplaňúch.

NAJLEPŠIE SLANÉ PEČIVO

Vzhľadom k počtu súťažných výrobkov v tejto kategórii (len 21) sa ukázalo, že pripraviť a upiecť chutnú slanú pochúťku nie je vôbec jednoduché. Stále rovnaká porota nakoniec ohodnotila jednotlivé vzorky nasledovne:

Titul NAJLEPŠIE SLANÉ PEČIVO získala spoločnosť Ing. Vojtech Gottschall BAGETA Pezinok za Plnený chlebový bosniak BAGETA.

Nasledujúcich 7 spoločností získalo ocenenie VYNIKAJÚCE SLANÉ PEČIVO: Ramón Školuda Pekáreň Školuda Trstín za praclík, Pekáreň DRAHOVCE za pagáčik zemiakový, Pekáreň ENTA Horná Pôtoň za syrovú pochúťku, Mária Csenkeyová – Kávička na klásku za oškvarkový pšenično-špaldový pagáč, JOZEF OREMUS PEKÁREŇ BÁNOV za pagáč oškvarkový, TATRAPEK a.s. Liptovský Mikuláš za škvarkový pagáč, LESAFFRE SLOVENSKO za plnený komín.

Na záver si dovolím skonštatovať, že obidve kategórie súťaží, vrátane slávnostného odovzdávania cien, prebehli na profesionálnej úrovni a veríme, že sa takto o rok opäť v hojnom počte stretnú všetci tí, ktorí nielen budú súťažiť, ale zároveň aj dokazovať, že kvalita pekárskych a cukrárskych výrobkov má na Slovensku vysokú úroveň. Bolo to úžasné podujatie, ktoré vždy pritiahne do Incheby v Bratislave pekárov z celého Slovenska, aby ukázali verejnosti šikovnosť svojich rúk a kvalitu pekárskych výrobkov.

Mgr. Viktor Kubal