Slovenských pekárov a obchodníkov spojila iniciatíva „Poctivý obchod“

Slovenskí pekári a Zväz obchodu SR podpísali Memorandum o poctivom obchode.

Slovenskí pekári sú už dlhodobo na chvoste ekonomického vývoja. Oficiálne štatistiky potvrdzujú, že pekárne sú najmenej ziskovou súčasťou potravinárskej výroby. Niektoré zahraničné obchodné reťazce totiž zneužívajú svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu a diktujú ceny, ktoré nepokryjú ani len výrobné náklady pekárov. Vzhľadom na túto alarmujúcu situáciu sa zástupcovia slovenských pekárov a Zväzu obchodu SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, rozhodli dňa 27. 6. 2018 podpísať Memorandum o poctivom obchode. Má pomôcť férovému podnikaniu v potravinárskej výrobe.

„Malý počet zahraničných obchodných sietí určuje cenotvorbu pekárenských výrobkov, ceny udržuje umelo na nízkej úrovni, čím sa neustále zhoršuje ekonomické postavenie slovenských maloobchodných sietí, ktoré sa týmto dostávajú do výraznej konkurenčnej nevýhody,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedníčka predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý zastrešuje Rada pekárov SR. Podľa jej slov sa však slovenskí obchodníci správajú férovo a poctivo, a to aj napriek tomu, že sú v rovnakej pozícii ako zahraničné siete. Doplácajú však rovnako na umelo deformované pultové ceny, ktoré nepriamo určujú práve zahraničné obchodné siete svojou nátlakovou politikou. Slovenské maloobchodné siete sú tak nútené sa tejto politike z konkurenčných dôvodov neustále prispôsobovať.

Zväz obchodu SR (ďalej ZO SR) víta všetky návrhy a iniciatívy výrobných a spracovateľských organizácií a združení zamerané na podporu domáceho podnikania a jeho ďalší rozvoj. „Obchodníci združení v ZO SR vždy podporovali slovenských prvovýrobcov alebo spracovateľský priemysel a ponúkali ich výrobky aj v čase, keď neexistovala takáto spoločenská „objednávka“ a udržiavali s nimi vždy korektné obchodné vzťahy,“ povedal Martin Katriak, prezident ZO SR. „V takejto spolupráci, založenej na vzájomnej dôvere a férovom prístupe, chceme pokračovať aj naďalej,“ dodal Katriak.

ZO SR bude naďalej podporovať a propagovať slovenských prvovýrobcov pekárenských výrobkov, najmä pri rozširovaní ponuky zdravého chleba, pečiva a ostatného sortimentu pekárenskej ponuky tak, aby vychádzala v ústrety očakávaniam spotrebiteľov. Bude spolupracovať pri vytváraní vzájomne výhodného podnikateľského prostredia.  

Nová iniciatíva „Poctivý obchod“, na ktorej sa pekári so Zväzom obchodu SR dohodli, má zmeniť tento negatívny trend.  Na základe zverejnených kritérií budú pekári hodnotiť ekonomické správanie jednotlivých odberateľov pekárenských výrobkov. Iniciatíva je súčasťou Memoranda o poctivom obchode, zameranom na vzájomnú podporu obchodných aktivít a vzťah prvovýrobcov či dodávateľov, združených v Rade pekárov a obchodníkov, združených vo Zväze obchodu SR.

Memorandum podpísali zástupcovia Únie priemyselných pekárov a Zväzu obchodu SR. V duchu memoranda sa Rada pekárov Slovenskej republiky zaväzuje vyvíjať maximálne úsilie pri transparentnom zdôvodnení predajnej ceny a cenových návrhov pekárenských výrobkov, konštantnú podporu slovenských obchodov a obchodných sietí vo vzťahu ku spoľahlivosti, kvalite a dostupnosti slovenských pekárenských výrobkov a  vytvorenie spravodlivých obchodných podmienok pre všetkých odberateľov. Zväz obchodu SR bude podporovať a propagovať slovenských prvovýrobcov pekárenských výrobkov, spolupracovať pri tvorbe cenových dohôd a rešpektovať a dodržiavať ustanovenia platného Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.

„Chceme slovenskému obchodu pomôcť a transparentným spôsobom informovať všetkých konečných spotrebiteľov o zásadách poctivého obchodu, o tom, ktorý konkrétny obchod a predajné miesto považujeme za poctivé, aby sa spotrebiteľ mohol sám rozhodnúť, či svojím nákupom podporí poctivý obchod, alebo sa rozhodne inak,“ vysvetlila Tatiana Lopúchová.

Zväz obchodu SR však považuje za potrebné v tejto súvislosti upozorniť, že podnikateľské prostredie pre sektor obchodu sa takisto zatiaľ nezlepšuje, ale vo viacerých smeroch skôr komplikuje. Obchodníci dlhodobo upozorňujú na problémy ohrozujúce a neúnosne zaťažujúce všetkých podnikateľov a zamestnávateľov v odvetví vyplývajúce z viacerých už platných zákonov, ale aj pripravovaných platných noriem. „Upozorňujeme tiež na zostávajúce celkové vysoké daňové a odvodové zaťaženie predstavujúce ďalšiu záťaž pre odvetvie obchodu, ktoré zostáva druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku (po priemysle),“ povedal Martin Katriak.

Pekári s iniciatívou oslovili aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom je rozšíriť aktivity na všetkých slovenských prvovýrobcov v potravinárskom priemysle, ktorým by bolo takto umožnené hodnotiť ekonomické správanie svojich odberateľov.