Rokovanie so zástupcami generálneho riaditeľstva Európskej únie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR GROW)

Dňa 14.1.2020 sa predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová zúčastnila v Bratislave bilaterálneho rokovania expertov EK a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zástupcovia generálneho riaditeľstva Európskej únie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR GROW) a MPRV SR rokovali o postavení potravinárov a obchodníkov vo vzťahu k Zákonu č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.