Pozvnánka na odborný seminár 10.6.2019

Vážení pekári, cukrári a cestovinári,

týmto Vás pozývame na odborný seminár, ktorý sa bude konať v pondelok
dňa 10.6.2019, so začiatkom o 10,00 hod. v jedálni Strednej priemyselnej škole potravinárskej  v Nitre,
Slančíkovej 2, (u pána riaditeľa Mgr.Mačeka).
V prílohe Vám zasielame program a návratku. V cene účastníckeho poplatku je obed, občerstvenie a náklady
spojené so zabezpečením seminára. Prihlásiť sa môžete do 5.6.2019.
Cena za účasť na seminári pre organizovaného člena...........10,- €
Cena za účasť na seminári pre neorganizovaného člena......20,-  €

Cenu prosím uhraďte na číslo účtu SZPCC SK11 0900 0000 0000 1148 5090 alebo v hotovosti priamo na seminári. Pri  platbe prostredníctvom účtu do správy pre prijímateľa uveďte názov firmy a mená zúčastnených.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Pekný deň

S pozdravom

Ing. Tatiana Lopúchová                            Ing. Martin Vičan
predseda predstavenstva SZPCC             Výkonný riaditeľ