GASTRA & KULINÁRIA 2019 - pozvánka a príhláška do súťaží

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v Slovenskej republike si Vás dovoľuje pozvať na  Kontraktačno predajný veľtrh zameraný na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl GASTRA & KULINÁRIA 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. - 9. novembra 2019 na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Cieľom veľtrhu je komplexná prezentácia výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií, predstavenie inovácií v technológiách  a vybavení pre potravinársky priemysel, gastronomické a ubytovacie zariadenia.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov sa v tomto roku zúčastní veľtrhu GASTRA & KULINÁRIA v Nitre so samostatnou pekárskou expozíciou. Našou snahou je pripraviť pre verejnosť zaujímavú výstavu, ktorá upúta návštevníkov prezentáciou širokej palety tradičných pekárskych výrobkov, ale aj súčasných nových trendov. Okrem netradičných exponátov, ktoré budú pre návštevníkov prekvapením, chceme verejnosti umožniť vyskúšať si výrobu pečiva formou dielničiek s vlastnou výrobou a odprezentovať im tak toto výnimočné remeslo.

Spoločne s Cechom pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska pripravujeme počas veľtrhu zapojenie potravinárskych škôl do viacerých súťaží, pri ktorých žiaci predvedú verejnosti pečenie vianočného pečiva a iných pekárskych výrobkov.

Počas veľtrhu GASTRA & KULINÁRIA organizujeme pod záštitou SZPCC Medzinárodné stretnutie pekárskych asociácií strednej a východnej Európy, ktorej členmi sú zástupcovia krajín (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Rakúsko). Stretnutie nadväzuje na samit v Českej republike a na samit v Budapešti, ktorý sa uskutočnil v minulom roku a ktorý vyústil v podpis spoločného Memoranda na veľtrhu IBA 2018 v Mníchove.

V prílohe nájdete PRIHLÁŠKU DO SÚŤAŽÍ GASTRA & KULINÁRIA 2019.

06.11.2019 (streda) o nejlepší Regionálny výrobok 2020
07.11.2019 (štvrtok) o nejlepší FREE VÝROBOK 2020
08.11.2019 (piatok) o nejlepší KREATÍVNY VÝROBOK 2020

Prihlášku prosíme poslať do 23.10.2019 na mailovú adresu SZPCC:    szpcc@szpcc.sk
Poplatok za jednu vzorku je vo výške 10,- EUR a bude sa vyberať na mieste v hotovosti. Každý súťažiaci obdrží listovou zásielkou, po zaslaní prihlášky do súťaží, dve voľné vstupenky na výstavisko.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Nitre.

Prihláška do súťaží Gastra & Kulinária 2019 - PDF Prihláška do súťaží Gastra & Kulinária 2019 - PDF
Prihláška do súťaží Gastra & Kulinária 2019 - DOCX Prihláška do súťaží Gastra & Kulinária 2019 - DOCX
Program súťaží GK Program súťaží GK
Súťaž “Najlepší FREE VÝROBOK“ Súťaž "Najlepší FREE VÝROBOK"
Súťaž “Najlepší KREATÍVNY VÝROBOK“ Súťaž "Najlepší KREATÍVNY VÝROBOK"
Súťaž “Najlepší REGIONÁLNY VÝROBOK“ Súťaž "Najlepší REGIONÁLNY VÝROBOK"