Aktuality

IBA 2018

IBA 2018

Na jeseň tohto roku sa do hlavného mesta spolkovej krajiny Bavorsko začali schádzať pekári a cukrári zo všetkých kontinentov. Pritiahla ich sem dominantná odborná udalosť –  19. ročník najväčšieho svetového veľtrhu pre pekárne, cukrárne a občerstvenie IBA 2018 Mníchov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. – 20. septembra. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú všetky vedúce svetové firmy z pekárskeho a cukrárskeho odboru, je miestom, kde sa v tejto branži stanovujú trendy pre nasledujúce tri roky a určuje sa smer, akým sa bude uberať vývoj priemyslu v tomto segmente. V dvanástich výstavných halách našli návštevníci nielen najnovšie technológie a najmodernejšie strojové vybavenie, ale čakal ich bohatý informatívny program a množstvo sprievodných podujatí.
Čítať viac...

Slovenský pekárenský priemysel je v zložitej situácii...

Slovenský pekárenský priemysel je v zložitej situácii...

Dokážete si predstaviť začiatok dňa bez čerstvého chleba alebo pečiva? Bežní spotrebitelia však väčšinou ani netušia, koľko roboty a v súčasnosti aj stresu sa často skrýva za voňavým chrumkavým rožkom, ktorý si vďaka jeho nízkej cene môže dovoliť snáď každý. „Slovenský pekárenský priemysel je v zložitejšej situácii ako bol v roku 2014,“ hovorí riaditeľ pekárskej divízie pekárskej skupiny PENAM SLOVAKIA a.s., Ing. Vladislav Baričák, ktorý je zároveň aj predsedom Únie priemyselných pekárov Slovenska.
Čítať viac...

Slovenských pekárov a obchodníkov spojila iniciatíva „Poctivý obchod“

Slovenských pekárov a obchodníkov spojila iniciatíva „Poctivý obchod“

Slovenskí pekári sú už dlhodobo na chvoste ekonomického vývoja. Oficiálne štatistiky potvrdzujú, že pekárne sú najmenej ziskovou súčasťou potravinárskej výroby. Niektoré zahraničné obchodné reťazce totiž zneužívajú svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu a diktujú ceny, ktoré nepokryjú ani len výrobné náklady pekárov. 
Čítať viac...

IBA Mníchov 2018 - Pokyny

IBA Mníchov 2018 - Pokyny

Čítať viac...

Memorandum o poctivom obchode

Memorandum o poctivom obchode

Slovenskí pekári sú už dlhodobo na chvoste ekonomického vývoja. Oficiálne štatistiky potvrdzujú, že pekárne sú najmenej ziskovou súčasťou potravinárskej výroby. Niektoré zahraničné obchodné reťazce totiž zneužívajú svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu a diktujú ceny, ktoré nepokryjú ani len výrobné náklady pekárov. 
Čítať viac...

IX. Športové hry pekárov a cukrárov

IX. Športové hry pekárov a cukrárov

Dňa 2. júna  sa v Senici na letisku pod záštitou Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska uskutočnil tradičný, v poradí už IX. ročník ŠPORTOVÝCH HIER PEKÁROV A CUKRÁROV SLOVENSKA 2018. Zorganizovala  ho pekáreň FAUN, spol. s  r. o. Senica a vydarilo sa jej nielen počasie, ale celý deň plný športu, výbornej zábavy a ešte lepšej nálady všetkých, ktorí si ho nenechali ujsť.
Čítať viac...

Spolu dosiahneme viac!

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov SR, so sídlom v Bratislave, je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov. Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov podnikateľských subjektov v pekárskom, cestovinárskom a cukrárskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom, zamestnaneckej reprezentácii, hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom. 
Čítať viac...