Aktuality

Stanovisko predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov k zvýšeniu minimálnej mzdy

Náklady na ľudí nám stúpli za 5 rokov o 90 percent. Apelujeme na vládu, aby s tým niečo urobila...
Čítať viac...

Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi

Dňa 29. septembra 2020 sa v Nitre konalo stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s predsedom SPPK p. Machom. Výsledkom stretnutia bola TS, v ktorej všetky zúčastnené zväzy a  združenia vyjadrili súhlasný postoj so stanoviskom SPPK o nespokojnosti jednotlivých členov SPPK  so súčasným vedením ministerstva pôdohospodárstva a jeho nečinným postojom k vzniknutým problémom. Na stretnutí sa za náš zväz zúčastnila predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v rámci diskusie predniesla súčasné problémy  nášho  odvetvia.
Čítať viac...

Rada pekárov žiada p. ministra o stretnutie

Dňa 30.9.2020 bola zaslaná za Radu pekárov p. ministrovi žiadosť o stretnutie. Predmetom rokovania by mali byť rastúce obavy z posilňovania vplyvu zahraničných obchodných reťazcov, ako aj otázky ohľadom pomoci pre pekárov v dôsledku zvyšovania minimálnej mzdy. Rada pekárov Slovenskej republiky, ktorá v súčasnosti združuje všetky stavovské organizácie v pekárenskom priemysle na Slovensku a viac ako 12.000 zamestnancov v tomto odvetví, nemá v úmysle poľaviť z úsilia o zachovanie nášho remesla a očakávame, že záverom spoločného stretnutia bude jasná deklarácia postupu ministerstva a jeho cieľov vo vzťahu k slovenským potravinárom. V opačnom prípade očakávame pomoc od ostatných členov vlády a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Čítať viac...

Stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici

V piatok 25.9.2020 sa predsedníčka predstavenstva SZPCC spolu s členom predstavenstva zväzu  p. Moravčíkom zúčastnila stretnutia poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení v SPPK s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici. V diskusnom  príspevku kritizovala laxný postoj ministerstva k problémom nášho odvetvia, ako aj kritiku na nezaradenie pekárov do COVID výzvy, ktorá bola v súčasnom období už uzatvorená a z ktorej nebola vyčerpaná ani polovica z vyhlásených 20 mil.€. Vo verejnej odpovedi na pripomienky predsedníčky, ako aj z osobnej debaty s p. ministrom a p.Adamom z VÚEPP sme dostali uistenie, že nevyčerpané prostriedky budú presunuté do inej výzvy pre dotknuté zväzy, ktoré v uvedenej výzve neboli zaradené. O dočerpaní prostriedkov rokujeme aj prostredníctvom PKS a SPPK.
Čítať viac...

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2020 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...

Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach: Je to jediná legislatíva, ktorá nás chráni

Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽANO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu. A to aj napriek tomu, že ide o jedinú legislatívu, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Svoje plány v tomto smere už potvrdil aj rezort pôdohospodárstva na čele s Jánom Mičovským. Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať. Čítať viac...

Slovenskí pekári pripravili pre novú vládu výzvu s 8 opatreniami, ktoré majú pomôcť stabilizovať sektor

Zástupcovia Rady pekárov SR v týchto dňoch odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky. 
Čítať viac...