Aktuality

SZPCC podporuje kľúčové princípy pri prijímaní harmonizovaného systému nutričného označovania potravín FOPNL

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov podporil SPPK v stanovisku zaslanom na MPRV SR ohľadom objektívnych princípov presadzovaných siedmimi krajinami EÚ - Talianska, Českej republiky, Cypru, Grécka, Maďarska, Litvy a Rumunska - pri prijímaní záverov Rady EÚ k téme grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane obalov potravín, ktorá sa uskutoční v decembri 2020.
Čítať viac...

Vedenie Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa posilnilo o odborníka na potravinárstvo Milana Lapšanského

Na základe rozhodnutia predstavenstva zväzu zo dňa 22.10.2020 má Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov od novembra odbornú posilu. Na pozíciu výkonného riaditeľa nastúpil Milan Lapšanský, dlhoročný expert na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu.
Čítať viac...

Potravinári v NR SR

Dňa 20.októbra 2020 sa konala 20. schôdza Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za zväz sa rokovania zúčastnila predsedníčka predstavenstva Ing. Tatiana Lopúchová. Výbor pod vedením  predsedu výboru Jaroslava Karahutu prerokoval aktuálnu situáciu a problémy v pôdohospodárstve a potravinárstve na Slovensku. O problémoch a návrhoch na riešenie sa tak dozvedeli poslanci parlamentu priamo od samotných producentov potravín.
Čítať viac...

Slovenský pekári žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov

Slovenskí pekári zaslali list na ÚVZ, MPRVSR a MHSR, v ktorom žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov v predajniach do 150 m2. O výsledku prípadných úprav Vás budeme ihneď informovať.
Čítať viac...

Faktory ktoré ohrozujú potravinársky priemysel a pekárenský sektor

Pekárenský sektor patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu aohrozuje ho veľmi veľa faktorov. Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov považuje za najhlavnejšie faktory slabý dôraz na ochranu slovenského potravinárstva, slabšie postavenie v obchodných vzťahoch, kde dominantné postavenie majú zahraničné obchodné reťazce. Čítať viac...

Stanovisko predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov k zvýšeniu minimálnej mzdy

Náklady na ľudí nám stúpli za 5 rokov o 90 percent. Apelujeme na vládu, aby s tým niečo urobila...
Čítať viac...

Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi

Dňa 29. septembra 2020 sa v Nitre konalo stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s predsedom SPPK p. Machom. Výsledkom stretnutia bola TS, v ktorej všetky zúčastnené zväzy a  združenia vyjadrili súhlasný postoj so stanoviskom SPPK o nespokojnosti jednotlivých členov SPPK  so súčasným vedením ministerstva pôdohospodárstva a jeho nečinným postojom k vzniknutým problémom. Na stretnutí sa za náš zväz zúčastnila predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v rámci diskusie predniesla súčasné problémy  nášho  odvetvia.
Čítať viac...

Rada pekárov žiada p. ministra o stretnutie

Dňa 30.9.2020 bola zaslaná za Radu pekárov p. ministrovi žiadosť o stretnutie. Predmetom rokovania by mali byť rastúce obavy z posilňovania vplyvu zahraničných obchodných reťazcov, ako aj otázky ohľadom pomoci pre pekárov v dôsledku zvyšovania minimálnej mzdy. Rada pekárov Slovenskej republiky, ktorá v súčasnosti združuje všetky stavovské organizácie v pekárenskom priemysle na Slovensku a viac ako 12.000 zamestnancov v tomto odvetví, nemá v úmysle poľaviť z úsilia o zachovanie nášho remesla a očakávame, že záverom spoločného stretnutia bude jasná deklarácia postupu ministerstva a jeho cieľov vo vzťahu k slovenským potravinárom. V opačnom prípade očakávame pomoc od ostatných členov vlády a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Čítať viac...