S veľkým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 2.8.2021 nás vo veku 71 rokov opustil Mgr. Jozef Klieštik, generálny riaditeľ Kysuckých pekárni, dlhoročný člen SZPCC a SPPK.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 7.8.2021 o 12.hod  v Čadci. 

Česť jeho pamiatke!