Dotazník pre cukrárov

Vážení cukrári,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o Vašu súčinnosť pri zodpovední otázok tohto krátkeho dotazníka, ktorý Vám zaberie len nikoľko minút. Veríme, že nám prinesie odpovede na otázky, aký je stav v tomto potravinárskom odvetví,  aké problémy najviac sťažujú výkon tohto výnimočného remesla a aké problémy by mali byť priorotne riešené. Vzhľadom k tomu, že viaceré prevádzky majú výrobu zmiešaného typu a štatistika je vedená len podľa hlavného predmetu činnost konkrétnej preádzky, je tento dotazník jedinou cestou, ako možno osloviť a následne byť súčinný pri podpore udržania a rozvoja cukrárskej výroby na Slovensku.
Informácie získané týmto dotazníkom o konkrétnej prevádzke budú slúžiť výlučne pre potreby zväzu, budú anonymné a členom zväzu budú poskytnuté len všeobecné informácie o celom cukrárskom segmente, bez uvedenia konkrétnej prevádzky.
Prosím e Vás o zaslanie zodpovedaného dotazníka na adresu zväzu szpcc@szpcc.sk do pondelka 27.09.2021.
O výsledkoch tohto dotazníka budeme informovať všetkých respondentov, ktorí sa do zisťovania zapojili.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a čas strávený pri vypĺňaní tohto dotazníka.

S pozdravom

Tatiana Lopúchová, predseda predstavenstva SZPCC

dotaznik-cukrari.docx
dotaznik-cukrari.pdf