Vedenie Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa posilnilo o odborníka na potravinárstvo Milana Lapšanského

Na základe rozhodnutia predstavenstva zväzu zo dňa 22.10.2020 má Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov od novembra odbornú posilu. Na pozíciu výkonného riaditeľa nastúpil Milan Lapšanský, dlhoročný expert na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu. Jeho úlohou bude zintenzívniť komunikáciu pekárenského sektora smerom k verejnosti a orgánom štátnej správy. "Pekári vyvinú aktivity na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a rezortu pôdohospodárstva budú prinášať návrhy nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, ako to urobiť," priblížil Milan Lapšanský, ktorý bol v minulosti tvorcom myšlienky boja proti dvojakej kvalite potravín v Európskej únii, rovnako inicioval aj novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode, ktorou sa neskôr inšpirovali aj viaceré členské štáty EÚ.