Zvolenie zástupcu SZPCC do predstavenstva SPPK

O novom vedení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory rozhodli delegáti XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa 7. septembra konalo v Nitre. Slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov bude ako člen predstavenstva SPPK zastupovať Slavomír Moravčík.
Delegáti XXXIV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory deklarovali, že sú aj naďalej pripravení vyrábať pre spotrebiteľov zdravé a bezpečné slovenské potraviny bez ohľadu na to, či bude krajina bojovať s 3. alebo inou vlnou pandémie. Slovenskí poľnohospodári a potravinári sú tak naďalej pre spotrebiteľov k dispozícii a svojou kvalitnou produkciou chcú zabojovať o dôveru zákazníkov v rámci napĺňania priority zvyšovania potravinovej sebestačnosť krajiny.
Ruka v ruke so snahou slovenských producentov potravín však musí ísť aj citeľný a úprimný záujem štátu podporovať slovenské agropotravinárstvo, ako strategické odvetvie národného hospodárstva. Naďalej totiž pokračuje nepriaznivý trend dovozu zahraničných potravín. Rovnako sa nenapĺňa deklarovaná podpora Vlády SR v oblasti obnovy domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu. Práve z tohto dôvodu je jedným z hlavných cieľov nového vedenia SPPK rokovať s rezortným ministerstvom o vyššom financovaní sektora z národných zdrojov. Medzi priority patrí aj príprava Strategického plánu a príprava Intervenčnej stratégie v rámci budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2021.

Viac k téme XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK sa dočítate na https://www.sppk.sk/clanok/4051
Zdroj: 07/09/2021 | Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK