Pozvánka na Valné zhromaždenie 2021

Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyselných pekární a pekári na Slovensku, 
v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na:

30. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov za rok 2020

ktoré sa uskutoční dňa 02.09.2021 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.

Pozvánka na VZ Pozvánka na VZ
Návratka na VZ Návratka na VZ
Pozvánka na VZ - Word Pozvánka na VZ - Word
Návratka na VZ - Word Návratka na VZ - Word