Novým predsedom predstavenstva zväzu sa stal Milan Lapšanský

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) povedie od nového roku 2022 ako predseda predstavenstva jeho doterajší výkonný riaditeľ Milan Lapšanský. Želáme mu veľa osobných ako aj pracovných úspechov a podporu zo strany predstavenstva, ako aj členov zväzu.

Vo funkcii nahradí Tatianu Lopúchovú. Vo štvrtok (09.12.2021) o tom rozhodlo predsedníctvo zväzu. Pani Lopúchová viedla predstavenstvo zväzu od marca 2018, za čo jej menom celej pekárskej obce ďakujeme a želáme jej všetko dobré.

Milan Lapšanský pôsobil vo funkcii výkonného riaditeľa SZPCC od novembra 2020. Je expertom na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu, v sektore sa pohybuje viac ako dve desaťročia. V riadiacich pozíciách viacerých slovenských potravinárskych podnikov pôsobil od roku 1998. Neskôr zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stál za projektami ako boj proti dvojakej kvalite potravín v EÚ, ktorý odštartovalo Slovensko. Inicioval novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorú podporili všetky potravinárske zväzy na Slovensku.

Do predstavenstva SZPCC bol Milan Lapšanský nominovaný ako  zástupca kolektívneho člena, za Úniu priemyselných pekárov SR. V tejto funkcii nahradil dlhoročného člena predstavenstva Vladislava Baričáka, ktorý z dôvodu zmeny pracovnej pozície na vlastnú žiadosť v predstavenstve svoju činnosť ukončil. Týmto mu ďakujeme za jeho ochotu a prácu vo zväze a želáme mu veľa úspechov.

Ďalšou zmenou je, že členstvo v predstavenstve zväzu, na vlastnú žiadosť ukončil dlhoročný člen predstavenstva Peter Valenta, ktorému ďakujeme za jeho odborné rady, osobnú angažovanosť a prácu vo zväze.