Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020

VÁŽENÍ PRIATELIA, ČLENOVIA ZVÄZU, CECHOV, ÚNIE PRIEMYSELNÝCH
PEKÁRNÍ A PEKÁRI NA SLOVENSKU,

v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a
cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na

29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV
A CESTOVINÁROV,

ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2020 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.


Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu:
szpcc@szpcc.sk a v kópii na lopuchova@szpcc.sk najneskôr do 31.07.2020, za účelom zabezpečenia
ubytovania a priestorových kapacít podľa počtu Vami nahlásených osôb.

V mene stavovských organizácií sa tešíme na Vašu účasť


ING. TATIANA LOPÚCHOVÁ

Predseda predstavenstva SZPCC