Stanovisko predsedu SZPCC k vzniknutej situácii ohľadom šírenia koronavírusu a informácia o zrušení termínu konania Valného zhromaždenia SZPCC

Milí kolegovia, pekári, cukrári a cestovinári,

prihováram sa k Vám v časoch, kedy sme prvý krát v novodobej histórii skúšaní situáciou, akú si z nás takmer Nikto nepamätá. Je to pre nás všetkých ostrá skúška pripravenosti čeliť hrozbe ohrozenia zdravia v dôsledku šírenia koronavírusu.
Na začiatok Vás chcem informovať, že v nedeľu 15.3.2020 zasadal krízový štáb vlády SR a to z dôvodu stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu. Naša organizácia bola oslovená s požiadavkou na sumarizáciu ochranných prostriedkov, ako aj o informáciu o kapacitách výroby a personálneho zabezpečenia v prípade krízového scenára.

O výsledku tohoto stretnutia a o ďalších aktuálnych informáciach Vás budeme pravidelne informovať na stránke SZPCC (www.szpcc.sk) ako aj na mailové adresy všetkým organizovaným členom zväzu. Informácie budú zverejňované aj na stránke Slovenskej poľnohospodárdkej a potravinárskej komory, ktorých členom je naša organizácia (www.sppk.sk).
V súčasnosti sa rieši akútny nedostatok ochranných rúšok pre zamestnancov výroby a respirátorov pre pracovníkov dopravy a predavačky. Konkrétne informácie budeme mať cca do utorka.

Zároveň chcem členov zväzu informovať, že pripravované valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 30.4.2020 sa v dôsledku vzniknutej situácie ruší s odkladom na dobu neurčitú.
Nový termín konania VZ bude členom v dostatočnom predstihu včas oznámený a to podľa aktuálneho vývoja situácie.

Na záver môjho príhovoru Vás všetkých chcem poprosiť o zachovanie pokoja, informácie posúvajete aj svojim pracovníkom prostredníctvom rôznych oznamov a upozornení, aby vedeli, že na nich pamätáme a vzniknutú situáciu riešime v rámci možností a našich kompetencií, nakoľko práve najmä pekári sú v týchto časom najviac zaťaženou pracovnou skupinou v spoločnosti ktorá nemôže zostať doma ako mnohí, ktorým je umožnená práca z domu.

Veríme že táto situácia konečne prebudí nielen kompetentné orgány, ale aj našich spoluobčanov, z ktorých si mnohí až teraz uvedomujú dôležitosť slovenskej sebestačnosti v zásobovaní základných potravín v našej krajine.

Ešte raz Vám prajem veľa síl.


S úctou

Tatiana Lopúchová
predseda predstavenstva SZPCC