Stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR

Vážení kolegovia,

dňa 16.3.2020 o 13.00 hod sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SPPK a PKS s ministerkou pôdohospodárstva k situácii v agropotravinárskom sektore a zabezpečeniu zásobovania potravinami v SR k súčasnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19.
Náš sektor k tomuto stretnutiu predložil detailnú správu o potrebách, požiadavkach, stave výroby, zásob, voľných kapacitách, ako aj o počte a stave pracovníkov.

Po zasadnutí sme mali konferenčný videohovor (poradu) na úrovni členskej základne uvedených dvoch potravinárskych združení, na ktorom sme prerokovali závery zo stretnutia s ministerkou. Z porady vznikli úlohy, ktoré budeme priebežne riešiť na úrovni potravinárskych združení, nakoľko ministerstvo nám v súčasnej dobe veľa možností ako potravinárom nedáva. Pre pracovníkov nášho sektoru zväz primárne rieši zabezpečenie ochranných rúšok. Ako sme už avizovali, v priebehu utorka 17.3. budeme mať viacej informácií.  Vyzerá to tak, že koncom týždňa budeme mať k dispozícii prvé rúška. O konkrétnych informáciach ohľadom množstiev a distribúcie budeme s Vami v priebehu 1-2 dní komunikovať osobne.

O aktuálnych úlohách a konkrétnych opatreniach Vás budeme priebežne informovať.


S úctou


Ing.Tatiana Lopúchová
predseda SZPCC