Stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici

V piatok 25.9.2020 sa predsedníčka predstavenstva SZPCC spolu s členom predstavenstva zväzu  p. Moravčíkom zúčastnila stretnutia poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení v SPPK s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici. V diskusnom  príspevku kritizovala laxný postoj ministerstva k problémom nášho odvetvia, ako aj kritiku na nezaradenie pekárov do COVID výzvy, ktorá bola v súčasnom období už uzatvorená a z ktorej nebola vyčerpaná ani polovica z vyhlásených 20 mil.€. Vo verejnej odpovedi na pripomienky predsedníčky, ako aj z osobnej debaty s p. ministrom a p.Adamom z VÚEPP sme dostali uistenie, že nevyčerpané prostriedky budú presunuté do inej výzvy pre dotknuté zväzy, ktoré v uvedenej výzve neboli zaradené. O dočerpaní prostriedkov rokujeme aj prostredníctvom PKS a SPPK.