Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi

Dňa 29. septembra 2020 sa v Nitre konalo stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s predsedom SPPK p. Machom. Výsledkom stretnutia bola TS, v ktorej všetky zúčastnené zväzy a  združenia vyjadrili súhlasný postoj so stanoviskom SPPK o nespokojnosti jednotlivých členov SPPK  so súčasným vedením ministerstva pôdohospodárstva a jeho nečinným postojom k vzniknutým problémom. Na stretnutí sa za náš zväz zúčastnila predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v rámci diskusie predniesla súčasné problémy  nášho  odvetvia.

Odborné agropotravinárske zväzy a združenia podporili Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru vo výzve predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, aby urýchlene riešil nahromadené problémy v agropotravinárskom sektore.