Potravinári v NR SR

Dňa 20.októbra 2020 sa konala 20. schôdza Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za zväz sa rokovania zúčastnila predsedníčka predstavenstva Ing. Tatiana Lopúchová. Výbor pod vedením  predsedu výboru Jaroslava Karahutu prerokoval aktuálnu situáciu a problémy v pôdohospodárstve a potravinárstve na Slovensku. O problémoch a návrhoch na riešenie sa tak dozvedeli poslanci parlamentu priamo od samotných producentov potravín.

Prítomní potravinári upriamili pozornosť poslancov na fakt, že v Pláne obnovy EÚ nie je žiadna zmienka prípadnej podpory potravinárskeho spracovateľského priemyslu.
Predsedníčka zväzu vo svojom vystúpení poukázala na viacero problematických oblastí v našom odbore, ako neustále medziročné nárasty mzdových nákladov vo vzťahu k minimálnej mzde a sociálnym príplatkom, nevyrovnaný obchodný vzťah pekár-zahraničný obchodný reťazec, absencia dotačnej pomoci pre náš sektor a pod. Zároveň vyzvala na koncepčné riešenie týchto problémov a otvorenú diskusiu.

Poľnohospodári a potravinári sa počas diskusie zhodli, že v minulosti mali kričať viac a problémové oblasti pomenovať jednoznačnejšie. Poslancom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zdôraznili, že spoločne volajú po konkrétnych krokoch na zvýšenie toľko opakovanej myšlienky o zlepšovaní potravinovej sebestačnosti.

Predseda výboru Jaroslav Karahuta vyzval producentov potravín na adresovanie podnetov, ktorými sa budú členovia výboru zaoberať.