Rada pekárov žiada p. ministra o stretnutie

Dňa 30.9.2020 bola zaslaná za Radu pekárov p. ministrovi žiadosť o stretnutie. Predmetom rokovania by mali byť rastúce obavy z posilňovania vplyvu zahraničných obchodných reťazcov, ako aj otázky ohľadom pomoci pre pekárov v dôsledku zvyšovania minimálnej mzdy. Rada pekárov Slovenskej republiky, ktorá v súčasnosti združuje všetky stavovské organizácie v pekárenskom priemysle na Slovensku a viac ako 12.000 zamestnancov v tomto odvetví, nemá v úmysle poľaviť z úsilia o zachovanie nášho remesla a očakávame, že záverom spoločného stretnutia bude jasná deklarácia postupu ministerstva a jeho cieľov vo vzťahu k slovenským potravinárom. V opačnom prípade očakávame pomoc od ostatných členov vlády a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.