38. Agrokomplex

38. ročník výstavy Agrokomplex  v Nitre.

Ďakovný list za expozíciu Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR.
 Od 18. do 21. augusta sa v Nitre uskutočnil už 38. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2011, na ktorú prišlo viac ako 70 000 návštevníkov. Ak chceme výstavu odborne zhodnotiť musíme konštatovať, že ústup potravinárskeho priemyslu z bývalých pozícií ďalej pokračuje. Vidieť vlastný stánok potravinárskej firmy na výstave bolo skôr výnimkou. Zdá sa že výstava Agrokomplex sa dostala do bodu zlomu a bude potrebné zodpovedať otázku – ako ďalej? Bolo by však nespravodlivé viniť za vzniklú situáciu len potravinárov.
Náš odbor na výstave zastupovala expozícia Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorá bola umiestnená v stánku Únie potravinárov Slovenska. Na vytvorenie expozície i na vlastnú propagáciu firiem sme dostali výrobky z Topecu, Trenpeku, Senických a skalických pekární, Lippeku a Novalimu. Firma Topec okrem výstavy výrobkov využila možnosť propagovať vyrábaný sortiment na obrazovke umiestnenej pri vchode do stánku. Hneď  pri otvorení výstavy navštívila stánok vládna delegácia v čele s premiérkou a ministrom pôdohospodárstva.
O tom, že sa naša expozícia páčila návštevníkom i odborníkom svedčí ďakovný list ústredného riaditeľa SPPK, ktorým ocenil našu účasť na výstave.