Danubius Gastro 2014

Incheba Bratislava 30.1. - 2.2.2014

Vážení kolegovia,
blíži sa veľtrh Danubius Gastro 2014 tak by som vás chcel informovať o účasti a aktivitách nášho zväzu na tomto podujatí. Veľtrh sa uskutoční v dňoch 30.1. – 2.2.2014 na výstavisku Incheba v Bratislave. Zväz bude mať na výstave dve stanoviská. Prvé bude v hale D, v spoločnom reprezentačnom stánku slovenských potravinárov a druhé v hale D2, kde bude umiestnená rozsiahla expozícia slovenských pekárov a kde budú prebiehať aj súťaže. V obidvoch stánkoch  budeme mať k dispozícii prezentačné vitríny a pulty.  Každý náš člen môže využiť tieto vitríny na propagáciu svojej firmy a výrobkov. Záujemcov o takúto formu prezentácie prosím, aby sa mi prihlásili (najlepšie mejlom szpcc@szpcc.sk ) do 24.1.2014. Následne s nimi dohodnem dodanie výrobkov do vitrín a ich aranžovanie. Tak isto je možné propagovať svoje výrobky formou ochutnávky cez naše prezentačné  pulty.Ako sprievodnú akciu výstavy sme pripravili seminár s názvom Predpoklady ďalšieho rozvoja pekárskeho priemyslu. Pozvánku na seminár spolu s programom je uvedená samostatne. Ďalej sa podieľame na organizovaní troch súťaží a to Najlepší chlieb, Najlepší pagáč a Najlepší nový výrobok. Propozície týchto súťaží i pokyny pre záujemcov sú  tak isto uvedené samostatne..


Všetci ste vítaní. S pozdravom


Ing.Bohumír Sabo, CSc.
výkonný riaditeľ
Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov