Najlepšie chleby na vinobraní 2018 v Pezinku

Vyzeralo to, že počasie všetko zhatí a veľmi skomplikuje. Pravdou bolo, že po niekoľkotýždňových horúčavách sa 22. septembra dosť ochladilo a ráno ešte aj výdatne pršalo. Všetko sa však na dobré obrátilo, ako v správnej rozprávke.

Oslava vinobrania v meste Pezinok je tradičnou a vyhľadávanou udalosťou nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre obyvateľov Bratislavy a trúfam si povedať, že aj zo zvyšku Slovenska a okolitých štátov. Tento rok sa konalo v dňoch 21. – 23. 9. 2018. Neoddeliteľnou súčasťou vinobrania v Pezinku je slávnostný sprievod a celoslovenská súťaž o „NAJLEPŠÍ A NAJCHUTNEJŠÍ CHLIEB“ s večnou témou VÍNO A CHLIEB. Tak tomu bolo aj tohto roku. Jej organizátori (Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska a Rada pekárov a cukrárov Slovenska) túto súťaž naplánovali na sobotu 22. septembra v priestoroch Krušičovej kúrie.

Pre tých, ktorí túto tradičnú pekársku súťaž poznajú len z počutia (ktorých je už dnes veľmi málo),pripomeniem trochu jej systém a pravidlá. Súťaž má dve časti. Tá prvá je odbornou záležitosťou, kde sa súťaží o „NAJLEPŠÍ A VYNIKAJÚCI CHLIEB 2018“. Tu trojčlenná profesionálna porota anonymne hodnotí vystavené súťažné chleby, označené len číslom, takže nikto nevie, ktorá pekáreň alebo organizácia súťažný chlieb upiekla. Boli tu dve skupiny chlebov. Prvá bola – tzv. „Tradičný chlieb“ a druhá zasa tzv. „Chlieb bez hraníc“. Porota potom následne v obidvoch skupinách, odborne vyhodnotila jeden „NAJLEPŠÍ CHLIEB 2018“ a niekoľko chlebov s titulom „VYNIKAJÚCI CHLIEB 2018“.

Osobitnou a veľmi atraktívnou časťou súťaže, na ktorú sa tradične tešili všetci návštevníci vinobrania, bolo určenie titulu „NAJCHUTNEJŠÍ CHLIEB 2018“. Víťaza tejto kategórie totiž určili práve všetci návštevníci ochutnaním, ohmataním a pohľadom na vystavené vzorky. Ktorý chlieb sa komu najviac zapáčil, jeho poradové číslo napísal na súťažný kupón a vhodil do pripravenej pekárskej urny. A výsledok potom vzišiel zo sčítania jednotlivých označení chlebov číslom. Ktorá vzorka ich získala najviac, vyhrala túto kategóriu. Návštevníkov a záujemcov ohodnotiť svojím hlasom ten „svoj“ chlieb bolo naozaj dosť. V pekárskej urne sa od návštevníkov nazhromaždilo celkove 830 hlasovacích lístkov.

Z Krušičovej kúrie však do ďaleka rozvoniavali aj Bratislavské rožky. Návštevníci ich tu mohli nielen zadarmo ochutnať, ale naučiť sa ich aj piecť v kurze malého pečenia pod vedením pekárskeho majstra z pekárne BAGETA Mariána Košíka. Záujem o túto tradičnú špecialitu bol obrovský, okolo jeho stola sa stále tlačilo množstvo ľudí. Treba však spomenúť aj stánok s inými pekárskymi výrobkami viacerých zúčastnených pekární, kde mohli návštevníci ochutnať čokoľvek – samozrejme zadarmo.

Do súťaže „O najlepšie a vynikajúce chleby“ sa celkovo prihlásilo 22 pekárskych spoločností so 40 vzorkami. Po vyhodnotení odbornou trojčlennou porotou pod vedením jej predsedu Ing. Bohumíra Saba zo Slovenského Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov) a sčítaní hlasovacích lístkov z urny, prebehlo o 17. 00 hod. na tribúne Radničného námestia slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie dekrétov a cien všetkým víťazom. A výsledky boli nasledujúce:

Titul „NAJLEPŠÍ CHLIEB 2018“ v kategórii „chlieb tradičný“ získala

Myjavská pekáreň s.r.o. za Chlieb pšenično-ražný

Tituly „VYNIKAJÚCI CHLIEB 2018“ v kategórii „chlieb tradičný“ odborná porota pridelila týmto pekárňam:

Pekáreň ŠKOLUDA, Trstín, za Chlieb ľanový, pšenično-ražný

BACKALDRIN SLOVAKIA s. r. o. za Chlieb PRIMAPAN

Pekáreň Juraj Oremus s. r .o., Nové Zámky, za Chlieb pšeničný

FAUN s. r. o., Senica, za Chlieb ľanový

KOPEK plus s. r .o., Dolné Kočkovce za Chlieb zemiakový

Jozef Oremus Pekáreň Bánov, za Chlieb pšeničný

Pekáreň Horváth s. r. o., Jelka, za Chlieb pšeničný – domáci

Pekáreň Stanislav a syn s. r. o., za Chlieb Dlháň

Titul „NAJLEPŠÍ CHLIEB 2018“ v kategórii „chlieb bez hraníc“ získal

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA Pezinok za Chlieb točený VINOHRAD

Tituly „VYNIKAJÚCI CHLIEB 2018“ v kategórii „chlieb bez hraníc“ odborná porota pridelila týmto pekárňam:

LESAFFRE Slovensko a.s., Trnava, za Chlieb Multicereál

PENAM SLOVAKIA a.s., za Chlieb Celio

Senické a skalické pekárne a.s. za Záhorácky chlieb

KOPEK plus s.r.o., Dolné Kočkovce, za Chlieb Kočkovská Eva

BACKALDRIN SLOVAKIA s.r.o., za Chlieb Aronia

SOŠ GaHS Farského Bratislava, za Chlieb pšenično-ražný s pohánkou

HAPEKO s.r.o. Kolárovo za Chlieb tmavý – zemiakový

Jozef Oremus Pekáreň Bánov, za Chlieb FIT

Titul „NAJCHUTNEJŠÍ CHLIEB 2018“ od laickej poroty (verejnosť) získal Záhorácky chlieb – Senické a skalické pekárne a.s.

Všetci ohodnotení pekári získali okrem diplomov aj špeciálne samolepky s označením dosiahnutého výsledku, ktoré môžu využiť na marketingové účely, napríklad nalepením na vhodné miesto pri predaji ocenených chlebov v predajniach a obchodoch. Pekným ozvláštnením súťaže bolo aj odovzdanie šekov v hodnote 100 EUR pre obidvoch majiteľov titulov „NAJLEPŠÍ CHLIEB 2018“.

Vinobranie a pekárske podujatie bolo skvelé, splnilo očakávania nielen samotných súťažiacich, ale hlavne všetkých, ktorí na túto tradičnú udalosť do Pezinka prišli.

Viktor Kubal