Najvyššie rezortné vyznamenanie pre Ing. Čulena

18. augusta 2011 v kaštieli v Hornej Malante ocenil minister pôdohospodárstva Zsolt Simon 20 zaslúžilých pracovníkov poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Medzi ocenenými bol i predseda predstavenstva Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR Ing. Milan Čulen. Minister Simon vyzdvihol celoživotnú prácu Ing.Čulena a jeho prínos k rozvoju cereálneho, ale najmä pekárskeho priemyslu. Za jeho zásluhy mu udelil  rezortné vyznamenanie I. stupňa – Zlatú medailu.
Za všetkých členov PZPCC  Ing. Čulenovi blahoželáme a prajeme mu ešte veľa úspešných rokov v práci pre slovenských pekárov.

Minister Z. Simon odovzdáva vyznamenanie Ing. Čulenovi.