Navštívili sme Salimu s MBK 2012 i český zväz pekárov a cukrárov

Veľkú časť pavilónu zaberal reprezentatívny stánok Podnikateľského zväzu pekárov a cukrárov v Českej republike. Časť  stánku bola obklopená vitrínami v ktorých boli expozície Odbytového družstva Praha – MP Produkt (členmi tohto združenia je aj viacero slovenských pekární) a tiež priestor na vystavenie súťažných výrobkov. Súčasťou stánku   totiž boli aj súťažné priestory, v ktorých , pred zrakmi návštevníkov, prebiehali súťaže  Český pekár roku 2012 – kategória Junior a Atraktívny výrobok 2012 – v kategórii pekársky a cukrársky výrobok.

Na návštevu výstavy podnikateľský zväz zorganizoval dva bezplatné autobusové zájazdy. Jeden autobus odchádzal z Trenčína pod vedením S. Pilařovej z Trenpeku a bol určený pre návštevníkov Salimy od L. Mikuláša až po Piešťany. Druhý autobus odchádzal z Bratislavy a viezol návštevníkov zo západného Slovenska. Miesta v autobusoch sme ponúkli aj členom obidvom cechov a dnes môžeme konštatovať, že našimi autobusmi navštívilo Salimu a MBK takmer 80  účastníkov.
Okrem tejto spoločnej návštevy Salimy sme vykonali aj jedno oficiálne stretnutie s vedením českého zväzu pekárov a cukrárov. Toto stretnutie sa uskutočnilo 1.marca a zástupcov nášho zväzu  prijal predseda českého zväzu Ing. J Dřízal  a projektový manažér Ing. S. Musil. Náš  zväz zastupoval predseda predstavenstva Ing. M Čulen, členka dozornej rady D. Kováčová a výkonný riaditeľ Ing. B. Sabo. Stretnutia sa aktívne zúčastnil aj predstaviteľ CPC RZS Ing. Szemes. V priebehu stretnutia sa obidve strany  informovali  aktivitách i problémoch  jednotlivých zväzov či cechu a tiež načrtli možnosti spolupráce  pre nadchádzajúce obdobie.  Konkrétne témy  a podrobnosti spolupráce by mali byť prerokované na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutoční na pôde nášho zväzu, kam našich českých kolegov Ing. Čulen pozval. Pozvanie bolo prijaté a malo by sa uskutočniť  koncom apríla..

BS

Bratislava, 15.3.2012