Pozvánka na autobusový zájazd na medzinárodnú výstavu v Taliansku