Pozvánka na Valné zhromaždenie 2019

VÁŽENÍ PRIATELIA, ČLENOVIA ZVÄZU, CECHOV, ÚNIE PRIEMYSELNÝCH
PEKÁRNÍ A PEKÁRI NA SLOVENSKU,

v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a
cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na

28. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV
A CESTOVINÁROV,

ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2019 v priestoroch Hotela MIRAJ Resort v
Lučenci so začiatkom o 10.30 hod.

Vzhľadom na situáciu v našom odvetví považujeme Vašu účasť za
mimoriadne dôležitú, nakoľko jej hlavnou myšlienkou je zásadné
posilnenie spolupráce medzi všetkými pekármi na Slovensku.

Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu:
SEDLAKOVA@VAMEX.SK najneskôr do 18.02.2019, za účelom zabezpečenia
ubytovania a priestorových kapacít podľa počtu Vami nahlásených
osôb.

V mene stavovských organizácií sa tešíme na Vašu účasť


ING. TATIANA LOPÚCHOVÁ

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA SZPCC