S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme že nás opustil náš predseda zväzu Ing. Milan ČULEN