Slávnostné pasovanie absolventov učebných odborov v Žilinskom kraji

Dňa 26.6.2017 som sa ako  zástupca nášho zväzu zúčastnil v Bytči v Sobášnom paláci v čase od 11:00 hod do 15:30 hod na akcii "Slávnostné pasovanie absolventov učebných odborov v Žilinskom kraji". Akcia organizovala Žilinská župa za našej spolu účasti a spolupodieľaní sa. Prítomní boli vrcholoví predstavitelia župy a jednotlivých škôl, zástupcovia cechov, zväzov a komôr. Prítomný bol aj Zväz obchodu. Na akcii pred odovzdaním výučného listu študenti slubovali vernosť remeslu a moderátor prečítal pomerne rozsiahle informácie o našom zväze. Študentom som potom odovzdal dary v mene nášho zväzu. Celá akcia bola naozaj dôstojná a náš Zväz si urobil dobrú reklamu. Počítajú s nami aj v ďalšom ročníku. Naši pekárski a cukrárski študenti dostali kvalitné kalkulačky, kvalitné spomienkové pero a ďalšie dve "obyčajné" perá, dostali UBS kľúče a nabíjačky v mene Zväzu a ja som im pridal ešte aj naše firemné darčekové predmety. Pre zástupcov župy som urobil malú ochutnávku výrobkov a prednášku o tom, že chlieb je základná potravina, nevyhnutná pre naše zdravie. Rozprávali sme aj o duálnom vzdelávaní a o všetkých našich pekárskych problémov. Ako vždy, všetci prejavili záujem ,ľútosť a prisľúbili pomoc..!

Ing. Slavomír Moravčík
konateľ k.s.