Slovenskí pekári sa stretli s ministerkou Gabrielovou Matečnou

Podpora pekárenského sektora, férové podmienky pre spracovateľov, zvyšovanie kvality potravín v regáloch, ale aj zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní fondov, boli hlavné témy rokovania ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Gabriely Matečnej so zástupcami slovenských pekárov a cukrárov, ktoré sa uskutočnilo 3.mája 2016. 


Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Cechu pekárov a cukrárovSlovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov a Únie priemyselných pekárov, ktorí ministerstvu poďakovali za doterajšiu podporu.  Okrem iného zástupcovia pekárov navrhli, aby sa zmenil zákonník práce a umožnil lepšie zamestnávanie na dohodu a brigádnické práce. Rovnako požiadali o zrušenie povinnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá nepriniesla pre tento sektor žiadne zlepšenie. Ministerka Gabriela Matečná bude rokovať o načrtnutých témach so zodpovednými ministrami. 


Ďalšou dôležitou témou, ktorou sa ministerstvo aj pekári budú spoločne zaoberať, je aj obchodná politika veľkých reťazcov.