STRETNUTIE PEKÁRSKYCH ASOCIÁCIÍ STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Pod záštitou Svazu pekarů a cukrářů Českej republiky sa v dňoch 16. a 17. mája 2019 uskutočnilo v Českej republike – Velké Pavlovice – ďalšie medzinárodné kolo stretnutí pekárskych asociácií strednej a východnej Európy. Toto rokovanie vlastne nadviazalo na summit v Budapešti, ktorý sa uskutočnil v minulom roku – v júni a vyústil v podpis spoločného Memoranda na veľtrhu IBA 2018 v Mníchove.

Na tomto stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 5 krajín Európy (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko). Menovite, za jednotlivé krajiny, tu reprezentovali svoje asociácie títo zástupcovia: 


Česká republika– Petr Křivda, člen predstavenstva Svazu, Jaromír Dřízal, výkonný riaditeľ Svazu, Karel Kornfeil, majiteľ/generálny riaditeľ spoločnosti Kornfeil spol. s r.o., Martina Kornfeilová, marketingová a obchodná riaditeľka Kornfeil spol. s r.o.


Slovenská republika– Tatiana Lopúchová, predsedníčka predstavenstva SZPCaC, Martin Vičan, výkonný riaditeľ SZPCaC, Viktor Gumán, Únia priemyselných pekárov SR, Štefan Földeš, Jozef Oremus a Juraj Oremus, Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska 


Maďarsko– József Septe, prezident Maďarskej pekárskej asociácie, Boldizsár Ilonka, ambasador UIBC, Péter Szilágyi a Helga Barányi


Poľsko– Henryk Piesiewicz, zástupca Poľského zväzu pekárov


Rakúsko– Josef Schrott, reprezentant CEBP v Bruseli 

Cieľom tohto stretnutia bolo hlavne oboznámenie sa s vývojom pekárstva v každej zúčastnenej krajine, samozrejme zo všetkých stránok, od posledného stretnutia. Na rokovaní sa okrem iných tém prejednávali aj spoločné aktivity, smerujúce ku zlepšeniu podmienok pre podnikanie v pekárskom priemysle, ochrana proti zneužívaniu tržnej sily zo strany nadnárodných obchodných reťazcoch, možnosti čerpania európskych dotácií a výmena skúsenostní z činností pozvaných pekárskych asociácií. 


priemyselných pekárov SR. Okrem iných zaujímavých tém sa venoval napríklad aj predajným cenám, cenovej politike na Slovensku v súvislosti s cenou práce a neudržateľnými konečnými cenami pekárskych výrobkov na pultoch. Spomenul aj Ministerstvom pripravovaný všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa určujú minimálne predajné ceny vybraných tovarov. 

Partnerom tohto stretnutia bola spoločnosť Kornfeil, popredný výrobca pecí a pekárskych technológií, ktorá aj umožnila účastníkom stretnutia návštevu a prehliadku svojho výrobného závodu v Čejči.


Samotný summit priniesol všetkým zúčastneným, aj vďaka výmene skúsenosti a aktívnemu prístupu k riešeniu problémov v pekárskom priemysle, veľa nových informácií a hlavne podnetov, ktoré by sa teraz mali pretaviť do reálnych činov a tak zlepšiť podmienky pre pekárske podnikanie.


                                                                                                                                Viktor Kubal