Súťaž o ''Najlepší a vynikajúci chlieb 2013''

Atumsandip ecte -demo-

Vážení kolegovia,V dňoch 29.1. – 1.2. 2015 sa v priestoroch bratislavskej Incheby uskutoční medzinárodný veľtrh Danubius Gastro. Na veľtrhu sa zúčastní aj náš zväz v spoločnom pekárskom stánku, ktorý bude umiestnený v hale D2. Na prezentáciu výrobkov budeme mať k dispozícii štyri vitríny. Záujemcov o prezentáciu svojich výrobkov vo vitrínach prosím aby sa prihlásili (mejl, telefón) do 23. januára. Aranžovanie vitrín sa uskutoční v stredu, 28.januára a vystavovateľ si naaranžuje vitrínu sám s  mojou pomocou  (priniesť dekorácie). Na rozdiel od Agrokomplexu predaj výrobkov v spoločnom stánku nebude možný, ale bude možné ponúkať výrobky na ochutnávku.V spolupráci s Cechom PCRZS sme ako sprievodné akcie pripravili nasledujúce tri súťaže:29.1. (štvrtok) bude súťaž o Najlepší nový výrobok30.1 bude súťaž o Najlepší chlieb31.1. súťaž o Najlepší pagáč.Propozície jednotlivých súťaží sú uvedené v prílohe.Pre záujemcov o súťaže  alebo prezentáciu výrobkov vo vitrínach mám pripravené voľné vstupenky.   Ing.Bohumír Sabo, CSc.výkonný riaditeľSlovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov