Účasť Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov na Agrokomplexe 2014

41.medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex sa uskutočnila v dňoch 21. – 24.augusta a zúčastnilo sa jej viac 450 vystavujúcich firiem z celého sveta. Najväčšie zahraničné zastúpenie mali naši susedia, ale predstavili sa aj firmy z Nemecka, Francúzska a ďalších štátov. Potešil aj stúpajúci záujem verejnosti, keď sapočet návštevníkov pohyboval okolo 100 tisíc.

Expozícia SZPCC  bola umiestnená v priestrannom stánku Únie potravinárov Slovenska (SPPK), kde sme mali vyhradený vlastný konferenčný priestor a k dispozícii štyri presklené vitríny. Vo vitrínach propagovalo svoje  výrobky šesť našich členov, pričom Topoľčianskepekárne a cukrárne, okrem predstavenia celej svojej cestovinárskej produkcie, využil aj novú možnosť – priamy predaj výrobkov návštevníkom. 


Súčasťou výstavy bolo aj udeľovanie ocenenia "Značka kvality Sk" pre vybrané poľnohospodárske a potravinárske výrobky alebo  ocenenie "Zlatý kosák". S potešením môžeme konštatovať, že všetky tieto ocenenia získali aj naši členovia. Najvyššie ocenenie, Značka kvality SK GOLD, bola udelená Tatrapeku a.s. pre Chlieb slnečnicový a Danubii a.s. pre Chlieb Laura a pre Špaldový bochník. Okrem toho Liptovské pekárne a cukrárne získali Značku kvality SK pre Rožok grahamový. Ocenenie Zlatý kosák získali výskumníci z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch za využitie bieleho maku v pekárskych výrobkoch, pričom na praktickej aplikácii sa významne podieľal aj náš zväz. 


V rámci výstavy minister Jahnátek na slávnostnom gala večeri odovzdal vyznamenania najlepším pracovníkom rezortu. Medzi ocenenými bola aj členka našej dozornej rady pani Mária Vyšovská, majiteľka cukrárne Marianna v Starej Ľubovni. Ocenenie, ktoré získala je o to vzácnejšie, že pravdepodobne ide o prvého pracovníka cukrárskej výroby vyznamenaného v rámci rezortu. Minister udelil „našej“  Majke striebornú medailu. Blahoželáme.